Aktualności z tematu - „Gospodarka mieszkaniowa, przestrzenna i nieruchomościami”
Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej we współpracy z Wydziałem Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu uruchamia Studia Podyplomowe Planowanie Przestrzenne – Skala miasta i regionu.
ZMP mówi o właściwym kierunku zmian. Jednak nadal pozostają w ustawie zapisy, które wymagają pilnej zmiany, bądź to w formie uzupełnienia, bądź też nowego brzmienia przepisów. Bez nich obecna nowelizacja nie stanie się postulowaną zmianą systemową.
Nowe narzędzie w rękach gdańskich planistów - powstała „Mapa dostępności pieszej do przystanków”. Opracowany model dostępności pieszej to narzędzie pozwalające na bardziej efektywne planowanie inwestycji, z dbałością o komfort pieszych.
Zagadnienia związane z tworzeniem Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) były głównym tematem kolejnego posiedzenia Komisji Gospodarki Mieszkaniowej Związku Miast Polskich, które odbyło się 16 września br. w Chełmnie.
O tym, jak wprowadzić standardy utrzymania zieleni w mieście będzie można dowiedzieć się podczas webinarium, na które 21 września o godz. 11.00 zaprasza Fundacja Batorego.
Miasto czyste, uporządkowane, bez rozstawionych lub rozwieszonych niechlujnie reklam? To możliwe! Umożliwiają to uchwały krajobrazowe. O tym, jak je wdrażać, rozmawiali urzędnicy i samorządowcy z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) wybuduje na terenie nieruchomości biurowiec klasy A w ramach realizowanego przez instytucję programu „Fabryka”. Obiekt zachowa również w części funkcję dworca autobusowego.
Jednostki Samorządu Terytorialnego z terenu całej Polski mogą wziąć udział w dedykowanych im darmowych szkoleniach z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami.
Znajdujący się w centrum Wrocławia plac Nowy Targ to jedna z tych przestrzeni, którą niektórzy wskazują jako przykład „betonozy” w mieście. Wkrótce to miejsce zmieni się nie do poznania. Nie będzie szaro, a zielono-niebiesko.
Rzeka Lamus stanowiła niegdyś o włókienniczym rozwoju miasta. Z czasem jej siłę zastąpiła maszyna parowa, a rzekę Lamus ukryto w podziemnych kanałach. Miasto ma zamiar wydobyć ją na powierzchnię.
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych chce wybudować dwa nowe budynki mieszkalne. Już niebawem ruszy procedura przetargowa. Gmina Sosnowiec otrzyma na ten cel prawie 20 mln zł dofinansowania.
W Łodzi powstał kolejny mural. Tym razem okazja jest szczególna. Alex Maksiov, ukraiński artysta namalował go w podzięce za pomoc udzieloną przez miasto dzieciom z Ukrainy.
Zamiast handlowo-usługowego w Parku Praskim niezmiennie będzie zieleń. Gdy inwestor postanowił sprzedać działkę, Warszawa skorzystała z przysługującego jej prawa pierwokupu i zabezpieczyła przyszłość parku.
Miasto Krotoszyn oraz sześć samorządów postanowiły zawiązać Porozumienie w sprawie określenia zasad współpracy przy opracowaniu, realizacji i wdrażaniu „Strategii Zrównoważonej Mobilności dla gmin powiatu krotoszyńskiego oraz Powiatu Krotoszyńskiego”
Katowicki Rynek zyskał nowe miejsce, w którym mieszkańcy mogą przysiąść i się zrelaksować. Nad Rawą powstał park kieszonkowy z innowacyjnymi ławkami z tekstyliów
Białe Morza, 35-hektarowy poprzemysłowy teren w pobliżu doliny rzeki Wilgi i w rejonie ulic Podmokłej i Herberta, będzie, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, wielkim miejskim zielonym terenem z elementami parku i infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
Łodzi przybędą ponad 22 ha parków, które powiększą ofertę przyrodniczą i rekreacyjną miasta. To już kolejne tereny, które zostaną wyłączone spod zabudowy. Ich koncepcja zagospodarowania powstała we współpracy z mieszkańcami.
Instytut Rozwoju Miast i Regionów zaprasza do uczestnictwa w wydarzeniu „Wykorzystanie narzędzi planistycznych dla podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej gmin”, które odbędzie się w formie on-line 14 lipca br.
20 lipca 2022 roku kończy się 36 - miesięczny okres dostosowawczy do wymogów Uchwały Reklamowej Miasta Opola. Od tego dnia wszystkie reklamy w Opolu (stare i nowe) muszą być zgodne z przepisami uchwalonymi przez Radę Miasta Opola.
Sejm przyjął poprawkę Senatu odkładającą w czasie publikację umów zawieranych m.in. przez JST w Centralnym Rejestrze Umów. Obowiązek ten miał wejść w życie 1.01.2023 r., dzięki poprawce został odroczony do 1.01.2024 r.
Już ponad 200 drzew zyskało Śródmieście i osiedle Kormoran. Do końca przyszłego roku w całym Olsztynie posadzonych zostanie ponad 2800 drzew, tysiące krzewów i bylin.
Jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne, spółki komunalne i TBS-y będą mogły przez 2 lata korzystać z poluzowanych rygorów w prawie budowlanym, by powstało jak najwięcej mieszkań dla uchodźców i mieszkańców
Na gliwickich skwerach, placach i w parkach pojawiły się palmy, a to najlepszy dowód, że lato i wakacje zbliżają się wielkimi krokami. 22 feniksy kanaryjskie, na co dzień mieszkające w gliwickiej Palmiarni, ozdobiły m.in. skwer nad DTŚ.
25 maja 2022 r. Burmistrz Obornik Tomasz Szrama podpisał akt notarialny na mocy którego Gmina Oborniki stała się właścicielem lasu Dahlmanna. Był on dotąd własnością Gminy Żydowskiej.

Dokumenty

Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Opinia Związku Miast Polskich o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (UC 130)
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Załącznik do Stanowiska ZMP w sprawie pilnych działań w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odbioru ścieków na tle ogólnej sytuacji w gospodarce komunalnej

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
20
październik 2022

21
październik 2022

22
październik 2022

23
październik 2022

24
październik 2022

25
październik 2022

27
październik 2022

28
październik 2022

Październik 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!