Aktualności z tematu - „Finanse”
Thumb 1 3 pawel czerwinski rkisyd avvc unsplash
Co wpływa na gminną opłatę śmieciową? Odpowiadamy Prezydentowi RP.
Thumb 1 3 ostr w fb
W kwietniu wpływy z PIT do miejskiego budżetu spadły o 40% w stosunku do kwietnia roku ubiegłego. To wymusza na władzach miasta wprowadzenie oszczędności, ale i poszukiwanie nowych montaży finansowych
Thumb 1 3 ciechanow urzad miasta 2018
ZUS rozpatrzył pozytywnie wnioski o zwolnienie w wysokości 50% z obowiązku płacenia składek przez miejskie jednostki w Ciechanowie - do 22 maja br. na konto przedszkoli wpłynął zwrot środków za marzec
Thumb 1 3 dzier oni w zmiany
Budżet obywatelski, duże wydarzenia kulturalne i sportowe, współpraca partnerska oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi - to obszary, w których w tym roku zajdą spore zmiany.
Thumb 1 3  d fpk
Od 19 maja łódzcy przedsiębiorcy mogą korzystać z funduszu kredytowo-poręczeniowego. To kolejne narzędzie wsparcia lokalnego biznesu przygotowane przez władze Łodzi.
Thumb 1 3 szko a pixabay
Dramatyczna sytuacja w oświacie coraz bardziej rzutuje na ogólny stan finansów gmin i powiatów. Ogranicza możliwości finansowania rozwoju lokalnego i obniża jakość lokalnych usług publicznych.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Udostępniamy naszym miastom członkowskim, przygotowaną przez naszych ekspertów, bazę źródeł finansowania przedsięwzięć rozwojowych. Wszystkie rozdrobnione informacje zebrane są w jednym miejscu.
Thumb 1 3 finanse
Kwiecień przyniósł wielkie ubytki we wpływach miast z udziałów w podatkach PIT i CIT. Mamy już dane ze 138 miast w sprawie PIT-u i CIT-u.
Thumb 1 3 inowrco aw gwa towny spadek wp yw w do bud etu grafika
Samorządy odczuwają brak wsparcia finansowego od rządu. Z tytułu udziału podatku PIT i CIT za kwiecień do budżetu Inowrocławia wpłynęło o blisko 4 miliony mniej niż w roku ubiegłym za ten sam miesiąc.
Thumb 1 3 suwa ki
Już nie szacunki, a konkretne dane. W ciągu czterech pierwszych miesięcy 2020 roku dochody miasta z podatku dochodowego PIT spadły o 3,6 mln zł w porównaniu do identycznego okresu w roku 2019
Thumb 1 3 warszawa podatki
Drastycznie, o ponad 40 procent spadł udział miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych, a aż o 52 procent w podatku dochodowym od osób prawnych. Zagraża to rozwojowi i miejskim inwestycjom.
Thumb 1 3 finanse
Kwiecień przyniósł wielkie ubytki we wpływach miast z udziałów w podatkach PIT i CIT.
Thumb 1 3 09 img 3826a
Opłaty za czynsz w maju do 1 zł w miejskich lokalach użytkowych, a także ulgi dla wynajmujących lokale w Kieleckim Parku Technologicznego oraz odroczenie czynszu w lipcu i sierpniu - proponują Kielce
Thumb 1 3 zus pap
Jeżeli płatnik składek spełnia ustawowe warunki, to nie ma przeszkód, aby wystąpił z wnioskiem o zwolnienie – odpowiada ZUS na pytanie o samorządowe jednostki budżetowe.
Thumb 1 3 jarocin strona
Ambitne plany inwestycyjne wyznaczył sobie na najbliższe lata samorząd Jarocina. W ich realizacji ma pomóc emisja obligacji. Najwięcej, bo 42 mln zł samorząd chce przeznaczyć na budowę dróg lokalnych.
Thumb 1 3 artyku onet
Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP komentuje artykuł Dawida Serafina „Kraków nad przepaścią. Pustka w miejskiej kasie, miasto prosi rząd o pomoc”, który ukazał się 28 kwietnia na portalu Onet.
Thumb 1 3 plac wolnos ci fot. adrian larisz
Koronawirus i działania związane ze zwalczaniem epidemii z jednej strony wpłynęły na ograniczenie dochodów miejskiej kasy, z drugiej – spowodowały dodatkowe wydatki.
Thumb 1 3 bia ystok noc
W związku z pandemią mieszkańcy Białegostoku musieli zrezygnować z wieczornych spacerów, a miasto – szukać oszczędności. Niektóre budynki będą oświetlone krócej, a niektóre wcale
Thumb 1 3 przemy l.infografika
Pakiet wsparcia funkcjonuje od 20 marca, obejmuje m.in. obniżkę/zwolnienie czynszów w lokalach miejskich, ulgi w podatkach, umorzenie/prolongatę podatku od nieruchomości, deklarację zerową za odpady
Thumb 1 3 foto. s. rybok. urz u d miasta katowice  10
Pakiet zakłada projekt wsparcia twórców kultury w wysokości 500 tysięcy zł, zwolnienia z czynszów i opłat śmieciowych i możliwość realizacji zadań online lub w późniejszym terminie
Thumb 1 3 ciechan w konf
Zwolnienie z podatku VAT w tym roku dałoby ok. 5 mln zł oszczędności, oprócz tego miasto wystąpi do rządu o rekompensaty za czasowe zwolnienie firm z podatku od nieruchomości
Thumb 1 3 rudzka go ra
Plan minimalizacji skutków kryzysu i impulsu rozwojowego dla miasta ogłosiła prezydent Hanna Zdanowska. Kluczem do sukcesu są inwestycje i oszczędności.
Thumb 1 3 gi ycko
Maksymalna redukcja opłat za ogródki gastronomiczne, rezygnacja z opłaty targowej czy zwolnienie z podatku od nieruchomości zakłada pakiet pomocowy dla giżyckich przedsiębiorców
Thumb 1 3 rozlicz pit
Miasto zaprasza do udziału w loterii ROZLICZ PIT W RZESZOWIE edycja 2020 i zachęca atrakcyjnymi nagrodami

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
inne
Broszura konkursowa - Samorządowy Lider Zarządzania
Pobierz Download icon@2x
inne
Zgłoszenie do udziału w spotkaniu w Ministerstwie Infrastruktury - 30.07.2020
Pobierz Download icon@2x
inne
Program FRL - marketing terytorialny
Pobierz Download icon@2x
inne
Zaproszenie na FRL - marketing terytorialny

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x