CWD Plus - partnerstwa terytorialne i finansowanie projektów
O roli i znaczeniu partnerstw terytorialnych oraz o finansowaniu projektów partnerskich rozmawiali uczestnicy Forum Wymiany Doświadczeń w Jabłonowie Pomorskim 19 maja br.
forum_2023_05_12.JPG

Przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Urzędu Marszałkowskiego województwa Kujawsko

-Pomorskiego, Związku Miast Polskich, partnerstw Centrum Wymiany Doświadczeń z regionu oraz lokalni samorządowcy dyskutowali o roli i znaczeniu partnerstw terytorialnych, a także o możliwościach, zagrożeniach i wyzwaniach związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych środków. Mówili też  oraz sposobach finansowania projektów partnerskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

Wydarzenie zorganizowało Partnerstwo "Wspieramy rozwój naszych małych ojczyzn" we współpracy z Fundacją Fundusz Współpracy. 

Częścią konferencji był panel dyskusyjny, w którym wziął udział Przemysław Górski, burmistrz Jabłonowa Pomorskiego, jako Leader Partnerstwa "Wspieramy rozwój naszych małych ojczyzn". Przedstawił swoje spostrzeżenia i uwagi dotyczące realizacji projektów partnerskich, omówił też korzyści wynikające z tych działań dla jednostek samorządu terytorialnego.

Po zakończeniu konferencji uczestnicy zwiedzili Jabłonowo Pomorskie, udali się też do Osady Rybackiej Płowęż, gdzie poznali historię osady, a także tradycje rybackie miasteczka i okolic.

Przypomnijmy, że głównym celem projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus jest wzmocnienie sprawności administracyjnej jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów), w tym przede wszystkim poprawa ich kompetencji do zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym oraz inicjowania i realizacji kompleksowych przedsięwzięć rozwojowych, w partnerstwie społeczno-gospodarczym i z innymi jednostkami samorządu.


POZOSTAŁE ARTYKUŁY