3 lutego br. w Muzeum Miasta Malborka odbyły się warsztaty dotyczące budowania spójnego produktu turystycznego dla Żuław. Warsztat zrealizowano w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus we współpracy z ekspertami Związku Miast Polskich.

Było to kolejne spotkanie przedstawicieli samorządów tworzących Obszar Funkcjonalny Żuławy (18 gmin i 4 powiaty) oraz podmiotów działające w sektorze turystyki i kultury.

Gospodarzem spotkania byli - burmistrz Malborka Marek Charzewski oraz dyrektor MMM Tomasz Agejczyk. Warsztaty poprowadzili eksperci Związku Miast Polskich: Adam Mikołajczyk, Janusz Szewczuk, Wiesława Kwiatkowska oraz Adriana Skajewska.

Celem spotkania była praca nad koncepcją zintegrowanego projektu w obszarze turystyki, włączającego podmioty działające w obszarze turystyki, jednostki publiczne, inicjatywy społeczne oraz przedsiębiorców. Projekt będzie częścią opracowywanej Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Żuławy do 2050 roku.

Żuławy posiadają ogromny i unikalny w skali europejskiej potencjał do rozwoju turystyki. Dotychczasowe działania podejmowane w sektorze turystyki wykorzystują potencjały środowiskowe wody i wiatru, które są kwintesencją położenia Żuław w nadmorskim obszarze oraz w delcie Wisły. Całe Żuławy w naturalny sposób wyróżniają się w strefie nadmorskiej (wypoczynek na plaży), w części centralnej (rekreacja wodna, piesza i rowerowa) oraz wokół Zamku w Malborku.

Przedsięwzięciem łączącym w spójny sposób obszar jest Pętla Żuławska, której hasło Pływaj, zwiedzaj, wypoczywaj jest już szeroko rozpoznawalne. W wyniku zrealizowanego w partnerstwie samorządów projektu wybudowano m.in. przystanie żeglarskie i pasażerskie.

Od wielu lat Stowarzyszenie „Żuławy” z sukcesem zajmuje się promocją trasy i koordynuje towarzyszące jej wydarzenia. Podczas warsztatów identyfikowano pomysły, które można powiązać z Projektem Pętli Żuławskiej: nowe punkty widokowe, przystanie żeglarskie i kajakowe, trasy rowerowe, ożywione i odnowione zabytki pielęgnujące kulturę mennonitów. Do zbadania pozostał także potencjał zdobyczy techniki związany z budową kanałów i przepustów wzmocniony lokalizacją pobliskiego Kanału Ostródzko-Elbląskiego oraz nowo wybudowanego portu na Mierzei Wiślanej.

Niezbędne będą równoległe działania mające na celu zakorzenienie produktu turystycznego w lokalnej kulturze. W tym celu planowane będą projekty społeczno-edukacyjne kierowane do mieszkańców Żuław: edukacja tożsamościowa od przedszkola do liceum (np. w formie lekcji historycznych), projekty międzypokoleniowe dokumentujące lokalne dziedzictwo, organizacja zielonych szkół na żaglach, rozwój klubów żeglarskich.

Pełna treść Strategii powstanie do czerwca 2023 roku.