Taką tezę musieli obronić lub obalić uczniowie czterech szkół średnich, którzy wzięli udział w debacie oksfordzkiej zorganizowanej w Gronowie Górnym w ramach projektu „Centrum Wsparcia Doradczego Plus”.

To projekt realizowany przez Związek Miast Polskich i zainicjowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Organizatorem wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Elblągu we współpracy z dyrekcją Liceum, a debatę poprowadziły doradczynie partnerstw ze Związku Miast Polskich - Wiesława Kwiatkowska i Adriana Skajewska.

Debata odbyła się 8 marca 2023 r. w sali konferencyjnej Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym.

Młodzież zasiadająca po stronie propozycji jak i po stronie opozycji przygotowała bardzo merytoryczne argumenty za tym, że na Żuławach żyje się dobrze lub wprost przeciwnie. Dyskusja była rzeczowa, oparta o argumenty i wiedzę uczniów pogłębioną podczas przygotowań do wystąpienia. Uczniowie odnieśli się zarówno do aspektów społecznych i tożsamościowych, jak i do stanu lokalnej infrastruktury, usług transportu publicznego, obecnego i przyszłego rynku pracy i perspektyw gospodarczych Żuław, m.in. w sektorze turystycznym i rolniczym.

Członkowie zarówno strony propozycji, jak i opozycji poprawnie wywiązali się ze swoich ról. Młodzież zastosowała m.in. elementy komunikacji niewerbalnej, przestrzegali umówionego czasu wypowiedzi. Dostrzeżono spójność obu drużyn, trafną argumentację oraz użyte kontrargumenty.

Debacie z uwagą przysłuchiwali się: Przewodnicząca Rady Powiatu w Elblągu Genowefa Kwoczek, Wicestraosta Elbląski Ryszard Zając, radni Rady Powiatu w Elblągu Roman Kogut i Tomasz Rozenbajgier, Z-ca Wójta gminy Elbląg Roman Pawłowski, Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Woj. Warmińsko – Mazurskiego Edward Pietrulewicz, Piotr Turowski i Monika Łączyńska-Boguska , Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków Dariusz Barton, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu Iwona Radej. Wśród publiczności zasiedli także liczni przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych: Prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Arkadiusz Jachimowicz, Prezes PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej Leszek Marcinkowski, przedstawiciel Lokalnej Organizacji Turystycznej Zalew Możliwości Wojciech Ławrynowicz i Stowarzyszenia Żuławy Anna Milarska. W spotkaniu uczestniczyli Dyrektorzy szkół powiatowych Krystyna Brinkiewicz, Marian Matuszczak i Katarzyna Panimasz oraz licznie zgromadzona młodzież z opiekunami.

W trakcie spotkania zaprezentowano także wyniki badania ankietowego jakie Związek Miast Polskich przeprowadził wśród młodzieży w czerwcu i wrześniu ubiegłego roku.

Podsumowaniem debaty były wystąpienia zarówno przedstawicieli władz samorządowych, jak i organizacji pozarządowych. W swoich wypowiedziach zadeklarowali konkretne wsparcie dla dalszego rozwoju Żuław w ramach będących w ich dyspozycji funduszy UE.

Była to już druga debata oksfordzka z młodzieżą, przeprowadzona w ramach procesu opracowania Strategii Rozwoju dla Obszaru Funkcjonalnego Żuławy. Dialog z młodzieżą będzie cennym wkładem do planowania konkretnych projektów rozwojowych.

Adrianna Skajewska Związek Miast Polskich
Grzegorz Dawidziuk Starostwo Powiatowe w Elblągu