Porozmawiajmy o rewitalizacji – relacja i zapis wideo seminarium FRL
Wsparcie doradcze oraz pomoc w realizacji gminnych programów rewitalizacji otrzymają m .in. JST w ramach trzeciej odsłony projektu Regiony Rewitalizacji. Zainaugurowano go podczas Forum Rozwoju Lokalnego, które poświęcone było rewitalizacji.
foto-MFiPR-3a.JPG
fot. MFiPR

Było to już 45. seminarium w cyklu Forum Rozwoju Lokalnego, które organizuje Związek Miast Polskich. Tym razem uczestnicy spotkania zaproszeni zostali do Warszawy, do siedziby Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jednym z celów seminarium było bowiem zainaugurowanie kolejnej edycji inicjatyw wsparcia rewitalizacji w Polsce realizowanych we współpracy z urzędami marszałkowskimi oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o finansowaniu działań rewitalizacyjnych z programów regionalnych.

Rewitalizacja to temat niezwykle interesujący dla miast. W spotkaniu w Warszawie uczestniczyło ponad 200 przedstawicieli miast, a kolejnych ponad 400 osób skorzystało z możliwości udziału online.

Podczas seminarium wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Protas przypomniał, że rewitalizacja to kompleksowe narzędzie do stymulowania rozwoju lokalnego i zmiany oblicza polskich miast i gmin zarówno w sferze społecznej, gospodarczej, jak i przestrzennej. – To narzędzie, które -mimo tego, że funkcjonuje od wielu lat, a ustawa o rewitalizacji już od 2015 roku - jest narzędziem niedocenianym i nie wykorzystywanym w takim wymiarze, w jakim byśmy chcieli – mówił minister Jacek Protas.- A wobec zmieniającego się świata, zmieniającego się otoczenia społecznego i gospodarczego, problemy rewitalizacji zawsze będą nas dotyczyć. Obojętnie na jakim poziomie rozwoju jesteśmy, zawsze będą przed nami stawały problemy zmian infrastrukturalnych i zmian społecznych, z którymi będziemy musieli się mierzyć.

Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP przypomniał, że obecnie obowiązująca ustawa o rewitalizacji została napisana na podstawie projektu przygotowanego przez Związek Miast Polskich i Śląski Związek Gmin i Powiatów, choć wyjściowy projekt korporacji samorządowych był – co podkreślił dyrektor – dużo lepszy. Zwrócił też uwagę w kontekście tematyki seminarium na współpracą samorządów lokalnych z regionalnymi. - W Polsce to się jeszcze ciągle odbywa na zasadzie pewnej konkurencji, jednak polski model samorządu opracowany przez profesorów Kuleszę i Regulskiego, jest modelem partnerskim. Warto więc, żeby to partnerstwo działało tam, gdzie to jest możliwe, dlatego że ono zawsze zapewnia synergię i lepszy rozwój – podkreślał A. Porawski.

Podczas spotkania zaprezentowano dobre praktyki polskich miast – Włocławka, Tomaszowa Mazowieckiego i Hrubieszowa z prowadzenia procesów rewitalizacji. - Dobre poraktyki z miast beneficjentów Programu „Rozwój lokalny” są dobrym wzorcem, który mam nadzieję będziemy powielać i o którym warto dyskutować – powiedział minister J. Protas.

Włocławek wykorzystał fundusze z programu m.in. na zwiększenie integracji społecznej mieszkańców miasta i wzmocnienie więzi społecznych.

Tomaszów Mazowiecki przekazał środki na opracowanie i realizację kompleksowego programu edukacji ekologicznej EKOpozytywny Tomaszów oraz dostosowanie przestrzeni publicznej do zagrożeń klimatycznych wynikających z fal upałów i miejskiej wyspy ciepła.

W Hrubieszowie miasto zaplanowało stworzenie warunków do integracji, uporządkowanie przestrzeni miejskiej i dostosowanie jej do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami. Fundusze postanowiono tu także przeznaczyć na projekty, które pomogą zapobiegać zmianom klimatu i adaptować do nich miasto oraz wdrażać ekologiczne środki transportu.

W debacie próbowano odpowiedzieć na pytanie, jak prowadzić rewitalizację, aby wraz z ożywieniem obszaru rewitalizacji przyczyniała się ona do jakościowego rozwoju całego miasta.

Zapraszamy do obejrzenia zapisu wideo całego seminarium. W załączeniu znajdują się także prezentacje pokazane podczas spotkania.

Przypominamy, że cykl seminariów Forum Rozwoju Lokalnego jest realizowany w ramach Programu „Rozwój lokalny” wdrażanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w III edycji Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. FRL to uruchomiona przez Związek Miast Polskich otwarta platforma samorządowo-rządowo-eksperckiej debaty oraz zintegrowany pakiet działań służących promocji podejścia oraz narzędzi zrównoważonego i endogennego rozwoju lokalnego.

Na szerszą relację z seminarium Forum Rozwoju Lokalnego zapraszamy do najbliższego wydania Miesięcznika „Samorząd Miejski”. (epe)

Załączniki:
Program seminarium
Miejsce rewitalizacji w programach regionalnych na lata 2021-2027
Regiony Rewitalizacji jako inicjatywa wsparcia rewitalizacji w Polsce
Centra Kompetencji ds. Rewitalizacji w Narodowym Instytucie Dziedzictwa
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028
Rewitalizacja w praktyce – przykłady dobrych praktyk z Hrubieszowa
Park Bulwary w Tomaszowie Mazowieckim


POZOSTAŁE ARTYKUŁY