Kongres Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE w Poznaniu
Kongres Odbudowy Ukrainy organizowany przez Grupę MTP odbędzie się 21-22 września na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich pod patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Związku Miast Polskich.
foto-zajawka.jpg

Kongres Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE to wstęp do dialogu na temat potrzeb ukraińskiej gospodarki i możliwości, jakie stoją za gotowymi do współpracy polskimi partnerami. Kongres będzie przestrzenią dla paneli dyskusyjnych, seminariów, a także networkingu, by jak najlepiej przygotować podłoże prawno-gospodarcze do współpracy przy odbudowie Ukrainy. W trakcie wydarzenia, w którym przewidziano 1000 uczestników, odbędzie się 40 debat z udziałem 100 prelegentów.

Jak odbudować Ukrainę - nad tym debatować będą uczestnicy nadchodzącego Kongresu Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE, który już 21-22 września odbędzie się na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Wśród jego uczestników znajdą się przedsiębiorcy z Polski i Ukrainy, samorządowcy i przedstawiciele rządu.

To wydarzenie gospodarcze, które poświęcone będzie współpracy między samorządowcami, przedstawicielami strony rządowej oraz polskimi i ukraińskimi przedsiębiorcami, a którego celem jest opracowanie strategii odbudowy Ukrainy.

Kongres będzie podzielony na strefę debat, paneli dyskusyjnych oraz przestrzeń ekspozycyjną z udziałem polskich wystawców, firm gotowych na udział w procesie odbudowy Ukrainy.

Cele Kongresu:

  • zainteresowanie polskich podmiotów gospodarczych z wielu branż, w tym przede wszystkim branży transportowo-spedycyjno-logistycznej, budowlanej, ale także z energetyki, sektora bankowego i ubezpieczeniowego współpracą z potencjalnymi ukraińskimi partnerami;
  • reprezentacja przedstawicieli ważnych instytucji publicznych, centralnych i regionalnych z Ukrainy;
  • obecność instytucji międzynarodowych mających wpływ na kształt instrumentów finansowych w ramach tak zwanej platformy odbudowy, które będą płynąć dla Ukrainy: Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Światowego.

Tematyka:

  • Szanse i zagrożenia dla udziału polskich firm w odbudowie Ukrainy
  • Kluczowe potrzeby stojące przed ukraińską gospodarką oraz możliwości wsparcia przez polskich inwestorów
  • Podłoże ekonomiczne, prawne, ubezpieczeniowe i gwarancyjne
  • Zagrożenia na rynku pracy
  • Współpraca na poziomie samorządów
  • Rola organizacji pozarządowych w procesie odbudowy Ukrainy

Związek Miast Polskich wraz ze Związkiem Miast Ukrainy jest Partnerem Samorządowym Kongresu.

Pierwszego dnia, 21 września o godz. 13.15 na Scenie Dobrych Praktyk odbędzie się panel dyskusyjny w ramach Forum Solidarności pt. „Zaangażowanie biznesu i administracji samorządowej w proces wsparcia odbudowy”. Jego gospodarzem będzie ZMP.

W części drugiej Forum Solidarności, o godz. 15.15, Związek Miast Polskich zaprosi na dyskusję pt. „Droga Ukrainy do członkostwa w UE – oczekiwania samorządów ukraińskich i instrumenty finansowe”.

Zachęcamy do udziału w Kongresie Odbudowy Ukrainy, a szczególnie w wydarzeniach organizowanych przez ZMP.

Więcej informacji


POZOSTAŁE ARTYKUŁY