Centralizacja, antysamorządowa polityka rządu i dyskryminacja miast – to najważniejsze problemy, na jakie zwracano uwagę podczas pierwszego dnia Zgromadzenia Ogólnego ZMP, które od wczoraj z udziałem prawie 200 delegatów z miast odbywa się w Łodzi.

- Rząd nie uznaje niezależności samorządu terytorialnego, nie traktuje też samorządu jako części władzy publicznej. Efektem tego jest ciągłe napięcie, chaos oraz sytuacja, w której ciągle musimy o coś walczyć – mówił do reprezentantów miast członkowskich Związku prezes Zygmunt Frankiewicz. Do Łodzi przyjechali delegaci z miast z całej Polski, aby – zgodnie ze statutem – podsumować miniony rok działalności Związku, rozliczyć Zarząd z jego aktywności i skuteczności, przyjąć sprawozdania finansowe, ale też uchwalić budżet ZMP na 2023 rok.

Jak podkreślił prezes Z. Frankiewicz, Związek jest silną, sprawną organizacją, wyjątkowo potrzebną w tym trudnym czasie dla całego samorządu. Skupia 354 miasta, w których żyje 79% miejskiej ludności Polski.

- Rok 2022 był wyjątkowy, bo narastały problemy. Najpoważniejszym jest centralistyczna i antysamorządowa polityka rządu i w efekcie m.in. destrukcja systemu finansów i dyskryminacja miast – mówił. Prezes ZMP zwrócił uwagę, że w najbliższej przyszłości czeka samorządy szereg zagrożeń, w tym m.in. zapaść finansów publicznych. Jest to spowodowane tym, że państwo polskie szybko się zadłuża, a wydatki w dużym stopniu nie przechodzą przez budżet. – Sprawy idą w niedobrym kierunku – mówił Zygmunt Frankiewicz.

Szczegółowo finanse miast w ujęciu wykonania w grudniu 2022 r. i planu na obecny rok omówił dyrektor Biura ZMP Andrzej Porawski. Z monitoringu prowadzonego na stałe przez Związek oraz z danych pozyskanych z Ministerstwa Finansów wynika, że w najtrudniejszej sytuacji gdy chodzi o finanse są miasta na prawach powiatu i gminy miejskie. Prezentacja na ten temat znajduje się w załączeniu.

Sekretarz strony samorządowej Komisji Wspólnej Marek Wójcik omówił toczący się w minionych miesiącach proces legislacyjny, który był nieustającą obroną miast przed działaniami parlamentu i rządu wymierzonymi w ich dobro. Omawiając te kwestie, M. Wójcik stwierdził, że miasta w zasadzie cały czas były „na celowniku” rządzących.

Delegaci z miast jednogłośnie przyjęli sprawozdania Zarządu z działalności Związku oraz sprawozdanie finansowe. Uchwalili także budżet ZMP na obecny rok. Pierwszego dnia Zgromadzenia Ogólnego rozpoczęli także dyskusję nad dokumentami, które będą efektem spotkania w Łodzi. To m.in. Apel ZMP o zaprzestanie dyskryminacji mieszkańców miast oraz stanowisko w sprawie kryzysu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, spowodowanego przez PGW Wody Polskie. Głosowania nad tymi dokumentami odbędą się w piątek, drugiego dnia spotkania.

Poza tym drugi dzień obrad będzie poświęcony priorytetowemu dla miast w obecnym okresie problemowi transformacji energetycznej, w kontekście usamodzielnienia się gospodarki miejskiej w zakresie lokalnej energetyki, w celu maksymalnego jej uwolnienia od dyktatu państwowych monopolistów. Szczegółowy program tego dnia - w załączeniu.