Szczyt „World for Ukraine 2023”. Porozmawiajmy o przyszłości
Do 21 września trwa rejestracja do drugiej edycji wyjątkowego na skalę europejską wydarzenia poświęconego pomocy humanitarnej Ukrainie. ZMP, który wspiera jako partner merytoryczny to wydarzenie, zachęca miasta do udziału.
Rzeszów.png

Wraz z katastrofalną powodzią na początku czerwca spowodowaną zniszczeniem tamy w Kachowce we wschodniej Ukrainie, w wyniku której zalany został Chersoń i wiele okolicznych miast i wsi, kryzys humanitarny w tym kraju ponownie znalazł się w centrum uwagi mediów na całym świecie. Wyniszczająca Ukrainę wojna trwa już ponad 500 dni, coraz większe są straty materialne, coraz większe skutki związane z exodusem mieszkańców w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Sytuacja ta jest przyczynkiem do spotkania przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego z całego świata, którzy chcą nieść pomoc. Druga edycja szczytu „World for Ukraine” (W4UA) odbędzie się w dniach 28-29 września 2023 r. w Rzeszowie-Jasionce w G2A Arenie.

Miejsce dialogu i dzielenia się wiedzą

Po ogromnym sukcesie pierwszego spotkania, które przyciągnęło ponad 1500 uczestników, w tym roku na konferencji W4UA ponownie spotkają się przedstawiciele instytucji rządowych, samorządowych, pozarządowych i biznesowych z Polski, Ukrainy i z całego świata, którzy niosą pomoc Ukrainie w tym trudnym czasie.

Szczyt W4UA stał się symbolem nadziei i solidarności, a także synonimem wsparcia globalnej współpracy zawiązanej, by sprostać najpilniejszym wyzwaniom stojącym przed Ukrainą.

Konferencja, której motywem przewodnim jest „Droga do wolności i odbudowy” („Roadmap to Freedom and Recovery”), to miejsce dialogu i dzielenia się wiedzą. Dla uczestniczących w spotkaniach i dyskusjach przedstawicieli instytucji rządowych oraz samorządowych, stowarzyszeń medycznych, izb handlowych i organizacji humanitarnych to również okazja do podjęcia nowych wspólnych działań.

- Byliśmy głęboko poruszeni reakcją, z jaką nasz inauguracyjny szczyt spotkał się na całym świecie. To pokazało ogromną globalną solidarność – powiedział Bartosz Staniszewski, rzecznik W4UA. – Niestety ze smutkiem zauważamy, że zainteresowanie Ukrainą słabnie. Nawet najgorsza wojna staje się z czasem kolejną złą wiadomością, których wiele dociera do nas każdego dnia. Dlatego w tym roku postanowiliśmy poszerzyć agendę szczytu o nowe zagadnienia, które zainspirują debaty i dyskusje, a także rozpoczną nowe działania na rzecz Ukrainy. Pojawią się tematy zdrowia psychicznego, między innymi w kontekście stresu pourazowego występującego u milionów Ukraińców, a także osób niosących im pomoc, czy zagrożeń związanych z fake newsami, które niezwykle sprawnie rozprzestrzeniają się w mediach społecznościowych. Eksperci porozmawiają również o odbudowie Ukrainy i jej gospodarki, co – jak pokazuje przykład Buczy - staje się powoli rzeczywistością.

Program na odbudowę

Agenda szczytu W4UA 2023 obejmuje następujące kluczowe dla przyszłości Ukrainy tematy:

  • Pomoc humanitarna i wsparcie dla uchodźców: odpowiedź na najpilniejsze potrzeby poszkodowanej ludności i wspieranie inicjatyw na rzecz zrównoważonej pomocy humanitarnej.
  • Sprawiedliwość i prawa człowieka: skupienie uwagi na ofiarach wojny, w tym dzieciach, kwestii odpowiedzialności za zbrodnie wojenne oraz wzmocnieniu międzynarodowej i ukraińskiej infrastruktury prawnej w celu ich skutecznego ścigania.
  • Opieka zdrowotna i zdrowie psychiczne: dyskusja na temat strategii poprawy systemu opieki zdrowotnej i priorytetowe podejście do zagadnienia zdrowia psychicznego ludności Ukrainy.
  • Media w dobie propagandy i fake newsów: analiza wpływu propagandy i fake newsów na opinię publiczną oraz promowanie odpowiedzialnego dziennikarstwa.
  • Odbudowa infrastruktury i perspektywy inwestycyjne: identyfikacja możliwości odbudowy i rozwoju infrastruktury oraz przyciągania inwestycji w celu ułatwienia odbudowy Ukrainy.

Podkreślając wagę inicjatyw takich jak W4UA, Oleh Kuts, Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie, zwrócił także uwagę na znaczenie szybkiej odbudowy Ukrainy.

– Konieczne jest zapewnienie trwałego wsparcia i wspólnych starań na rzecz pomocy Ukrainie. W4UA odgrywa kluczową rolę w inicjowaniu tych bardzo potrzebnych działań. Szczyt stanowi wyjątkową platformę nawiązywania współpracy pomiędzy różnymi interesariuszami. To właśnie dzięki takim wydarzeniom możemy pomóc Ukrainie jak najszybciej się odbudować zaznaczył.

Ściślejsza współpraca i plany na przyszłość

Merowie ukraińskich miast od ponad roku powtarzają, że pomoc polskich miast jest bezcenna. Mówią o wdzięczności dla ich mieszkańców za gościnność i wysiłek w opiece nad uchodźcami.

Z kolei polscy samorządowcy deklarują wolę jeszcze ściślejszej współpracy w celu odbudowy zniszczonej infrastruktury Ukrainy. „Jako burmistrzowie każdego dnia odpowiadamy za dostarczanie wody, ciepła i prądu, za gospodarkę odpadami, sprawny transport oraz stan środowiska. To właśnie te obszary gospodarki komunalnej są kluczowe dla życia ludzi w społecznościach lokalnych. (…) Zrobimy wszystko, by skutki tych aktów terroru skierowanego przeciw mieszkańcom wolnego kraju zostały wspólnym wysiłkiem naprawione – napisali w Deklaracji współpracy miast Polski i Ukrainy, którą w grudniu 2022 r. w Kijowie podpisali w ich imieniu przedstawiciele Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich.

W imieniu mieszkańców naszych miast i gmin, my, burmistrzowie miast Polski i Ukrainy deklarujemy chęć zawiązania jeszcze ściślejszej współpracy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa naszych mieszkańców, przywrócenia pokoju w Europie oraz szybkiego potwierdzenia członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej”.

Związek Miast Polskich oraz dziesiątki polskich miast od ponad roku organizują u siebie i ślą na Ukrainę pomoc i wsparcie.

Ale od jakiegoś czasu mówimy też coraz częściej o wspólnych planach na przyszłość: o potrzebie kontynuowania relacji partnerskich między polskimi i ukraińskimi miastami już po wojnie, o przyszłych projektach gospodarczych i o samorządności lokalnej.

Pomoc polskich miast potrzebna jak nigdy

Dziś miastom Ukrainy potrzebny jest regularny i konkretny dialog z polskimi samorządami. Potrzebne są trwałe relacje, przyjazne partnerstwo i sąsiedztwo na wiele lat. Teraz polskie wspólnoty samorządowe, które tak fantastycznie przyjęły i zaopiekowały się setkami tysięcy uchodźców, mogą pomóc w odbudowie zniszczonych ukraińskich miast.

Organizatorzy Forum W4UA zapraszają polskie samorządy – zarówno gminne, jak i powiatowe czy wojewódzkie – do odpowiedzi na te potrzeby naszych wschodnich sąsiadów. Wiele samorządów prowadzi już współpracę, niektóre decydują się na zaproszenie kolejnych partnerów. Podczas wydarzenia zaplanowano przestrzeń na takie spotkania i rozmowy.

Związek Miast Polskich jako partner merytoryczny wydarzenia zachęca samorządy, które chciałyby podjąć rozmowy i rozważyć współpracę z ukraińskimi samorządami, do kontaktu i zgłoszenia takiej gotowości. Strona ukraińska zaproponuje wtedy dopasowanego profilem, wielkością czy zainteresowaniami ukraińskiego kandydata do współpracy, a W4UA będzie okazją do pierwszego spotkania i rozmów, być może zakończonych podpisaniem listu intencyjnego.

Dobrą wiadomością jest informacja, że podczas zbliżającego się szczytu „World for Ukraine” Chersoń i Rzeszów zamierzają podpisać porozumienie o współpracy. Będzie to siódme miasto ukraińskie, z jakimi współpracuje Rzeszów. Ma na Ukrainie już 5 miast partnerskich (Lwów, Łuck, Iwano Frankowsk, Czernichów i Truskawiec) oraz jedną umowę o współpracy z miastem Konotop.

Związek Miast Polskich zachęca polskie miasta do odpowiedzi na tę wielką potrzebę. Dziś, po długich miesiącach organizowania pomocy humanitarnej, nadchodzi czas przekazania naszym sąsiadom wiedzy i doświadczenia z ostatnich 30 lat polskiej samorządności i podzielenia się z nimi know-how.

Przypomnijmy też, że za pośrednictwem Związku Miast Polskich ukraińskie samorządy już obecnie poszukują możliwości współpracy z miastami z Polski. Pomimo ciągle trwającej wojny, już dziś myślą o odbudowie i przyszłym rozwoju lokalnych społeczności.

Partnerów w Polsce poszukują Andruszówka, Chersoń, Czuhujew, Hlukiv, Horodenka, Hryszkowce, Mariupol, Melitopol, Nowowołyńsk, Pokrowsk, Velika Pisarivka, Vatutine.

Miasta, które chciałyby nawiązać relacje z którymś z ukraińskich miast lub potrzebują więcej informacji zachęcamy do kontaktu: ukraina@zmp.poznan.pl

Wśród partnerów konferencji W4UA znalazły się m.in. Rada Europy, Miasto Rzeszów, Polsko-Ukraińska Izba Handlowa oraz amerykańska organizacja charytatywna Global Empowerment Mission (GEM). Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Związek Miast Polskich.

https://w4ua.com/pl/strona-glowna/

contact@w4ua.com


POZOSTAŁE ARTYKUŁY