Wszystkie wydarzenia

Zarząd ZMP w Uniejowie

ZARZĄDY ZMP |

Zarząd ZMP w Tarnowskich Górach

ZARZĄDY ZMP |

Ino Gęś - VI Bieg Niepodległości w Inowrocławiu

OBCHODY ŚWIĄT I ROCZNIC PAŃSTWOWYCH |

Bieg Patriotów w Suwałkach

IMPREZA SPORTOWA |

Metropolitalny Climathon 2022

INNE |

Jak ograniczyć odpady i w jaki sposób wykorzystać te, które już powstały? Jeśli masz pomysł na ciekawe rozwiązanie, zgłoś się do III edycji Metropolitalnego Climathonu 2022 i zmierz się z ponad 100 miastami na świecie w 24-godzinnym wyścigu pomysł...

I Ogólnopolska Konferencja pt. Bydgoszcz Smart City. Potrzeby, realizacje i perspektywy rozwoju.

KONFERENCJA |

Celem konferencji jest zaprezentowanie oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu nowoczesnych technologii wykorzystywanych w różnych aspektach zarządzania miastem, a w szczególności systemach wodno-kanalizacyjnych, jak również omówienie...

Smart City Expo Poland w Łodzi

IMPREZA MIĘDZYNARODOWA |

Smart City Expo Poland to jedyne w Polsce wydarzenie międzynarodowe, które całościowo podchodzi do tematu zastosowania nowoczesnych technologii w usługach miejskich i w zarządzaniu miastem. Organizatorzy przewidują, że w tym roku swoje produkt...

Komisja Edukacji ZMP

KOMISJE TEMATYCZNE ZMP |

Zarząd ZMP w Krakowie

ZARZĄDY ZMP |

VI Krajowy Kongres Sekretarzy w Warszawie

INNE |

Komisja Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP

KOMISJE TEMATYCZNE ZMP |

Spotkanie odbędzie się w Poznaniu (Poznań Congress Center, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich), podczas Local Trends, w dniu 18 października, w godz. 11.00-14.00. Wstępny program:Krótkie podsumowanie z 2. Ogólnopolskiego Forum Rad Kob...

Konferencja klimatyczna PRECOP 27 w Katowicach

IMPREZA MIĘDZYNARODOWA |

PRECOP 27 to dwudniowa konferencja klimatyczna poprzedzająca Szczyt Klimatyczny ONZ COP27 w Egipcie, tj. tj. Sesję Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – największe światowe forum, którego celem jest wy...

Tydzień Kobiet w Poznaniu

INNE |

Local Trends – Europejskie Forum Samorządowe w Poznaniu

KONFERENCJA |

Dwa dni pełne debat, rozmów i szukania rozwiązań. Kolejna edycja Europejskiego Forum Samorządowego zbliża się wielkimi krokami.Local Trends – Europejskie Forum Samorządowe to projekt, którego celem jest wzmocnienie głosu miast, gmin, powiatów i wo...

VI Forum Rozwoju Miast w Poznaniu

KONFERENCJA |

Więcej - https://2022.forumrozwojumiast...

Uroczystość nadania alei parkowej w Warszawie imienia Jerzego Regulskiego

INNE |

Uroczystość nadania alei parkowej imienia Jerzego Regulskiego odbędzie się  Uroczystość odbędzie się 14 października 2022 r. o godz. 13:00 w Parku Tadeusza Mazowieckiego w Warszawie.

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów w Katowicach

KONFERENCJA |

Targi Odnawialnych Źródeł Energii w Koninie „Nowa Energia w Regionie”

IMPREZA MIĘDZYNARODOWA |

W programie oprócz wystaw przewidziane są m.in. ciekawe panele dyskusyjne i prelekcje (dotyczące m.in. aktualnych prac legislacyjnych związanych z OZE, a także technologii wodorowych i Klastra Energii Wielkopolski Wschodniej). Organizatorem targów...

Europejski Tydzień Regionów i Miast

WYDARZENIA MIĘDZYNARODOWE |

Będzie to już 20. edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (#EURegionsWeek). Jest to największe coroczne wydarzenie w Brukseli poświęcone tematyce polityki regionalnej organizowane przez Komisję Europejską i Europejski Komitet Regionów. Tego...

Dokumenty

Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Opinia Związku Miast Polskich o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (UC 130)
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Załącznik do Stanowiska ZMP w sprawie pilnych działań w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odbioru ścieków na tle ogólnej sytuacji w gospodarce komunalnej

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
20
październik 2022

21
październik 2022

22
październik 2022

23
październik 2022

24
październik 2022

25
październik 2022

27
październik 2022

28
październik 2022

Październik 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej