W tym miejscu publikujemy wszelkie przydatne dla miast materiały, które dotyczą spraw formalno-prawnych i proceduralnych związanych z przyjmowaniem w miastach uchodźców z Ukrainy.

Problemy, wyzwania, rozwiązania. Ukraińskie dzieci w polskim systemie edukacji. Podsumowanie spotkań tematycznych

----------------------------------------------------------

Projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przekazany do Senatu

----------------------------------------------------------

Kompleksowa nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (projekt z 31 marca br.)

- Uzasadnienie

- OSR

----------------------------------------------------------

Angela Blanchard: PORADNIK PRZYJAZNE MIASTO: KONSTRUKTYWNA ODPOWIEDŹ UCHODŹCY, IMIGRANCI, OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O AZYL I OSOBY, KTÓRE PRZEŻYŁY KATASTROFĘ:

- wersja j. polski

- wersja j. angielski

- wersja j. ukraiński

-----------------------------------------------------------

Centrum Edukacji Obywatelskiej - Uczę polskiego jako obcego seria 4 spotkań online - 31.03 - 28.04.2022

-----------------------------------------------------------

Webinarium w czwartek, 31.03 o 18.00 Ukraińskie dzieci w naszych szkołach. Co wynika z rozporządzenia? Jak zatrudnić ukraińskie nauczycielki? Jak pracować ze szkołami? realizowane przez Sieć Organizacji Społecznych dla Edukacji. (link do spotkania - https://zoom.us/j/97526243224?pwd=MDArVjBSc29penZtYTM3QUhjQW1Wdz09).

-----------------------------------------------------------

Pismo z MEN na temat wprowadzonych zmiany w przepisach ułatwiających organizowanie nauki uczniów przybywających z Ukrainy (poradnik MEN)

-----------------------------------------------------------

WZORY UCHWAŁ i ZARZĄDZEŃ:

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta ... Nr ... z dnia ... w sprawie: wprowadzenie zmian w budżecie miasta na 2022 r. (na podstawie specustawy ...)
2. Uchwała Nr ... Rady Gminy ... z dnia ... w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla jednostki samorządowej o statusie …………… położonej na terenie Ukrainy

3. Zarządzenie Wójta Gminy ... Nr ... z dnia ... w sprawie zapewnienia bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

4. Uchwała Nr ... Rady Gminy ... z dnia ... w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

5. Uchwała Nr ... Rady Miasta ... z dnia ... w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia (podwyższenia) stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego (publiczny transport zbiorowy)


Pomoc dla uchodźców z Ukrainy a obowiązki JST - Marcin Nagórek

--------------------------------------

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

Złote Standardy pomocy rzeczowej do praktycznego wykorzystania

SPECUSTAWA DOTYCZĄCA POMOCY OBYWATELOM UKRAINY – ODPOWIEDZI NA PYTANIA (CZ. 1) przygotowane przez ZPP

Specustawa dotycząca pomocy obywatelom Ukrainy – odpowiedzi na pytania (cz. 2) - przygotowane przez ZPP

Specustawa dotycząca pomocy obywatelom Ukrainy – odpowiedzi na pytania (cz. 3) - przygotowane przez ZPP

Zagadnienia z zakresu finansów samorządu wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Aleksandra Jońca, Zastępca Dyrektora Biura Planowania Budżetowego UM Stołecznego Warszawy.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

Wybrane pytania i odpowiedzi w zakresie specustawy_dotyczy zamówień publicznych

Materiały z MRiPS (Przewodnik dla samorządów ws. stosowania w praktyce regulacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa):

Materiały dotyczące wdrażania PESEL:


WZÓR Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy


Co robić wobec akcji dezinformacyjnych w przestrzeni internetowej