Wdrażanie projektów i współpraca bilateralna w Programie „Rozwój Lokalny”
Na konferencji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 31 maja i 1 czerwca w Warszawie spotkało się prawie 200 osób reprezentujących samorządy polskie biorące udział w Programie „Rozwój lokalny” oraz ich partnerzy z Norwegii i Islandii.
DSC00274.JPG
fot. J. Proniewicz

Konferencja zainaugurowała rozpoczęcie kluczowego etapu realizacji projektów wspartych przez Fundusze Norweskie i EOG w ramach Programu Rozwój Lokalny. Umowy podpisane z 29 średnimi miastami w okresie od listopada 2021 r. do kwietnia 2022 r. umożliwiają im realizację kompleksowych projektów, mających na celu ograniczenie negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienie standardu życia mieszkańców.

W wydarzeniu udział wzięli: ambasador Królestwa Norwegii, Anders H. Eide, przedstawiciele OECD, Związku Miast Polskich oraz Norweskiego Związku Władz Lokalnych i Regionalnych (KS), a także przedstawiciele 29 wyłonionych w konkursie polskich samorządów i ich norweskich partnerów oraz przedstawiciele administracji rządowej państw-darczyńców Funduszy Norweskich i EOG: Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

- Jednym z celów Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego jest promowanie stosunków dwustronnych, a projekty będą również miały na celu wspieranie dwustronnej współpracy z krajami-darczyńcami, tj. Norwegią, Islandią i Liechtensteinem
– podkreślał dyrektor Departamentu Programów Pomocowych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Maciej Aulak.

Pieniądze na rozwój polskich miast pochodzą ze specjalnej puli środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. W zamian za to te trzy kraje mają dostęp do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami.

255 miast średnich uczestniczyło w otwartym naborze. W wyniku decyzji Komitetu ds. Wyboru Projektów, do kolejnego etapu trafiły 54 miasta. Pierwotnie do dofinansowania miało zostać wybranych 15 projektów, jednak Komitet ds. Wyboru Projektów – we współpracy z Operatorem i państwami-darczyńcami – zdecydował o rozszerzeniu listy na wszystkie Kompletne Propozycje Projektów (29 miast), które spełniły wymóg uzyskania minimum 60% punktów w ocenie merytorycznej. Decyzja ta została podyktowana przede wszystkim potrzebą wsparcia szerszej, niż początkowo zakładano, grupy miast, które znalazły się z trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej z powodu pandemii COVID-19. Rozszerzenie listy rankingowej pozwoliło wzmocnić oddziaływanie Programu poprzez istotne zwiększenie liczby miast, które zrealizują nowe ścieżki rozwoju.

W trakcie dwudniowego spotkania, podczas panelowych dyskusji z aktywnym udziałem polskich, norweskich i islandzkich samorządowców, przedstawicieli operatora programu (MFiPR), OECD, partnerskich norweskich i islandzkich organizacji lokalnych oraz ze wsparciem doradców ZMP, rozmawiano o dotychczasowych efektach wdrażania projektów w miastach, korzyściach płynących ze współpracy bilateralnej, wykorzystaniu zewnętrznej perspektywy OECD (https://www.miasta.pl/aktualnosci/narzedzie-samooceny-dla-jst-od-oecd, https://www.miasta.pl/aktualnosci/jest-juz-raport-oecd-o-stanie-samorzadu-lokalnego-w-polsce) oraz planach na przyszłość.

Dla 16 spośród 29 miast znaleziono partnerów w Norwegii i Islandii. Pierwszą umowę bilateralną podpisał już Ostrowiec Świętokrzyski z Sogndal (NO), a następne zostaną podpisane 2 czerwca w:  Rydułtowych (z Ovre Eiker - NO), Łomży (z Nordland County - NO), Zawierciu (z regionem More Og Romsdal - NO) i Starachowicach (z Bergen - NO). Dla pozostałych 13 miast, którzy nie mają skandynawskich partnerów, przewidziano inne formy współpracy z miastami w Norwegii. 

W trakcie konferencji zostały zaprezentowane już pierwsze przykłady partnerstw współpracy bilateralnej - polsko-norwesko-islandzkiej - między Starachowicami (PL) i Bergen (NO), Jelenią Górą (PL) i Akureyri (IS) oraz Rydułtowami (PL) i Ovre Eiker (NO). 

Drugiego dnia konferencji odbyły się warsztaty poświęcone 5 obszarom współpracy - rozwojowi instytucjonalnemu, partycypacji społecznej, zmianom klimatu, przedsiębiorczości młodzieży oraz srebrnej gospodarce.

Więcej w czerwcowym wydaniu „Samorządu Miejskiego”.

W załączeniu: 
Program w języku polskim i angielskim
Prezentacje

Załączniki:
Program - j. polski
Program - j. angielski
Prezentacja - Beneficjenci i partnerzy współpracy bilateralnej w ramach Programu “Rozwój Lokalny”
Prezentacja - OECD
Prezentacja - Postępy wdrażania Programu Rozwój Lokalny

POZOSTAŁE ARTYKUŁY