Fundacja Solidarności Międzynarodowej proponuje wsparcie logistyczne przy dostarczaniu generatorów prądotwórczych do ukraińskich samorządów. Wraz z Fundacją chcemy zachęcić Państwa do włączenia się w te działania.

Związek Miast Polskich, z aktywnym udziałem naszych miast członkowskich, od wielu lat wspiera samorządy ukraińskie. Towarzyszyliśmy ukraińskim samorządowcom podczas wdrażania reformy decentralizacyjnej, a od 24 lutego 2022 nieustannie w równej formie pomagamy mieszkańcom ukraińskich miast i gmin przetrwać katastrofę humanitarną, wywołaną przez bestialską napaść Rosji.

Jednym z naszych partnerów, i darczyńców środków na realizację projektów na terenie Ukrainy, jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej (FSM).

W mijającym roku wspólnie z FSM, przy zaangażowaniu kilku miast należących do ZMP, zrealizowaliśmy projekt stażowy. Przez dwa miesiące dwadzieścia przedstawicielek ukraińskich samorządów doskonaliło w polskich samorządach swój warsztat pracy. Ten czas zaowocował też nawiązaniem współpracy między samorządami, przyjaźniami i realnym wsparciem, które z kolejnych miejsc na mapie Polski, płynie na Ukrainę.

Jednym z najbardziej palących problemów Ukrainy jest w tej chwili brak energii elektrycznej, spowodowany systemowym, barbarzyńskim niszczeniem infrastruktury, przez rosyjskich agresorów. Duże miasta organizują coraz częściej we własnym zakresie zakup i transport generatorów prądu elektrycznego i innego wyposażenia umożliwiającego przetrwanie zimy. Mniejsze nie zawsze mają takie możliwości, ale również chcą się włączyć w te działania w dostępnym dla nich zakresie.

W swoim liście–apelu pisze o tym Prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej, p. Rafał Dzięciołowski.

Wraz z Fundacją chcemy zachęcić Państwa do organizowania zbiórek, włączania lokalnych przedsiębiorców i innych podmiotów, by zakupić i przekazać wybranym przez Państwa samorządom ukraińskim generatory prądotwórcze. 

Fundacja oferuje pomoc w przejęciu od Państwa i dostarczeniu tego sprzętu do konkretnego, wskazanego przez Państwa samorządu ukraińskiego. Ze strony FSM za realizację działania odpowiedzialny jest p. Paweł Aleksandrowicz. Można skontaktować się z nim poprzez e-mail: pawel.aleksandrowicz@solidarityfund.pl lub telefonicznie 882 629 102.

W załączeniu znajdziecie Państwo listy Prezesów ZMP i FSM oraz zaproponowany przez Fundację wzór umowy darowizny, który ułatwi przeprowadzenie strony formalnej.

W tym miejscu chcemy także podziękować Państwu i mieszkańcom za każde wsparcie, które kierujecie na ogarniętą wojnę Ukrainę, ale także za pomoc, jaką na terenie waszych wspólnot lokalnych znajdują uciekający przed wojną obywatele Ukrainy.