W 2021 roku przypada 30. rocznica podpisania Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie między Polską i Republiką Federalną Niemiec. Związek Miast Polskich zaprasza miasta do wspólnego celebrowania tej ważnej daty

Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy podpisany został w Bonn 17 czerwca 1991 r. W 30. rocznicę tego wydarzenia Związek Miast Polskich wspólnie z Sekcją Niemiecką Rady Gmin i Regionów Europy CEMR zaprasza miasta członkowskie ZMP i samorządy należące do Sekcji Niemieckiej CEMR do udziału w wydarzeniach, które tej wiosny zostaną zorganizowane dla miast oraz z ich udziałem. Wszystko odbywać się będzie pod hasłem „Sąsiedztwo zobowiązuje - 30 lat współpracy polskich i niemieckich samorządów. 30 lat Traktatu – 30 lat Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej”.

Centralnym punktem obchodów tegorocznej rocznicy będzie zaplanowana na dzień 17 czerwca br. konferencja on-line. Podczas spotkania polscy i niemieccy mówcy powrócą do momentu podpisania Traktatu, prześledzą proces jego wdrażania w polskich i niemieckich samorządach, zastanowią się także nad deficytami polsko-niemieckiego dialogu oraz nad prognozowaną przyszłością Traktatu. Ważnym aspektem konferencji będzie przyjrzenie się praktycznym obliczom dwustronnej współpracy, roli samorządów i organizacji pozarządowych, a także zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego w obu krajach oraz wyzwaniom (po) pandemii i zbliżeniu społeczeństw w dobie COVID-19.

Podczas konferencji odbędzie się premiera filmu ilustrującego 30 lat współpracy samorządów z obu stron Odry i Nysy. Powstanie on z materiałów archiwalnych (filmów, zdjęć, skanów dokumentów) zebranych wśród polskich i niemieckich samorządów realizujących współpracę partnerską. Ważną częścią filmu będą wywiady z aktywnymi uczestnikami tych działań w polskich i niemieckich samorządach.

Do udziału w konferencji Związek Miast Polskich zaprasza przedstawicieli miast, euroregionów oraz organizacji zajmujących się współpracą polsko-niemiecką. Szczegóły organizacyjne oraz program spotkania podamy wkrótce.

Już dziś zachęcamy miasta, które współpracują z samorządami z Niemiec, do przeglądania zasobów archiwalnych.

Z danych zebranych przez Biuro Związku Miast Polskich wynika, że istnieje ponad 1000 partnerstw – formalnych jak i nieoficjalnych między samorządami Polski i Niemiec. Z szacunków Rady Gmin i Regionów Europy wynika, że niemal połowa wszystkich polskich miast prowadzi partnerską współpracę z samorządami niemieckimi. Te dane czynią z naszego zachodniego sąsiada lidera pośród państw, z którymi współpracują polskie samorządy.

„Sąsiedztwo zobowiązuje - 30 lat współpracy polskich i niemieckich samorządów „30 lat Traktatu – 30 lat FWPN” - to projekt, który realizuje Związek Miasta Polskich przy wsparciu finansowym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.