W związku z 30. rocznicą Traktatu przygotowujemy kalendarz wydarzeń polsko-niemieckich w miastach w tym roku, a także jubileuszy związanych ze współpracą partnerską z Niemcami.

W 2021 roku przypada 30. rocznica podpisania Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie między Polską i Republiką Federalną Niemiec. Związek Miast Polskich zaprasza miasta do wspólnego celebrowania tej ważnej daty. Wydarzenia będą się odbywały pod hasłem „Sąsiedztwo zobowiązuje - 30 lat współpracy polskich i niemieckich samorządów. 30 lat Traktatu – 30 lat FWPN”.

Centralnym punktem obchodów rocznicy będzie zaplanowana na 17 czerwca br. konferencja online oraz premiera filmu ilustrującego 30 lat współpracy samorządów z obu stron Odry i Nysy. Powstanie on z materiałów archiwalnych (filmów, zdjęć, skanów dokumentów) zebranych wśród polskich i niemieckich samorządów realizujących współpracę partnerską, o których udostępnianie prosiliśmy już Państwa - https://www.miasta.pl/aktualnosci/30-lat-wspolpracy-polskich-i-niemieckich-samorzadow-zbieramy-materialy-archiwalne-z-miast

Czas pandemii utrudnia spotkania, ale wiemy, że wiele samorządów skutecznie pokonuje tę przeszkodę, organizując spotkania online, telemosty i inne wydarzenia w przestrzeni wirtualnej lub w jeszcze inny sposób stara się podtrzymywać relacje z zagranicznymi partnerami.

Na stronie ZMP w Kalendarium i na podstronie poświęconej ww. projektowi i 30-leciu Traktatu chcielibyśmy zgromadzić informacje o wydarzeniach polsko-niemieckich, które zaplanowaliście Państwo w tym roku, a także o jubileuszach związanych z Waszą współpracą partnerską z Niemcami.


Zapraszamy Państwa do podzielenia się z nami tymi informacjami przesłanymi na adres redakcja@zmp.poznan.pl.