W okręgu kijowskim dramatycznie brakuje autobusów do przewożenia ludzi uciekających z obszarów ogarniętych nową ofensywą rosyjską. Apelujemy do miast o przekazywanie sprawnych pojazdów.

Z prośbą o przekazanie jakichkolwiek, byle jeżdżących, autobusów zwrócili się do Prezesa ZMP Polacy koordynujący na miejscu w Kijowie pomoc dla Ukrainy.

Miasta, które są gotowe przekazać autobusy do Kijowa prosimy o kontakt na skrzynkę mailową w Biurze ZMP: ukraina@zmp.poznan.pl lub telefonicznie do p. Alicji Stachowiak 663 232 232.

W załączeniu przekazujemy:

  • Analizę prawną oraz wzór uchwały rady gminy  w sprawie przezywania pomocy dla Ukrainy
  • Informacje dotyczące opodatkowania 0 stawką podatku VAT darowizn dokonanych przez podatnika poza teren Unii Europejskiej
  • Wyciąg z art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług