Relacjom samorządów po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej będzie poświęcona konferencja „Sąsiedztwo zobowiązuje - 30 lat współpracy polskich i niemieckich samorządów”, na którą zapraszamy 17 czerwca.

W 2021 roku przypada 30. rocznica podpisania Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie między Polską i Republiką Federalną Niemiec. Związek Miast Polskich zaprasza miasta do wspólnego celebrowania tej ważnej daty.

Przypomnijmy, że Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisany został w Bonn 17 czerwca 1991 r. W 30. rocznicę tego wydarzenia Związek Miast Polskich wspólnie z Sekcją Niemiecką Rady Gmin i Regionów Europy CEMR zaprasza miasta członkowskie ZMP i samorządy należące do Sekcji Niemieckiej CEMR do udziału w wydarzeniach, które tej wiosny organizowane są dla miast oraz z ich udziałem. Wszystko odbywa się pod hasłem „Sąsiedztwo zobowiązuje - 30 lat współpracy polskich i niemieckich samorządów. 30 lat Traktatu – 30 lat Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej”.


KONFERENCJA

Centralnym punktem obchodów tegorocznej rocznicy będzie zaplanowana na dzień 17 czerwca br. konferencja online. Podczas spotkania polscy i niemieccy mówcy powrócą do momentu podpisania Traktatu, prześledzą proces jego wdrażania w polskich i niemieckich samorządach, zastanowią się także nad deficytami polsko-niemieckiego dialogu oraz nad prognozowaną przyszłością Traktatu. Ważnym aspektem konferencji będzie przyjrzenie się praktycznym obliczom dwustronnej współpracy, roli samorządów i organizacji pozarządowych, a także zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego w obu krajach oraz wyzwaniom (po) pandemii i zbliżeniu społeczeństw w dobie COVID-19.

Podczas konferencji odbędzie się premiera filmu ilustrującego 30 lat współpracy samorządów z obu stron Odry i Nysy. Powstanie on z materiałów archiwalnych (filmów, zdjęć, skanów dokumentów) zebranych wśród polskich i niemieckich samorządów realizujących współpracę partnerską. Ważną częścią filmu będą wywiady z aktywnymi uczestnikami tych działań w polskich i niemieckich samorządach.

Zapraszamy przedstawicieli miast 17 czerwca o godz. 10 do udziału w konferencji na platformie Zoom.

Prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego: 
 https://forms.office.com/r/2EeuwpfXZM do 15 czerwca br.

Proponowany program konferencji znajduje się w załączeniu.


ROCZNICOWE KALENDARIUM POLSKO-NIEMIECKIE

W związku z 30. rocznicą Traktatu przygotowujemy kalendarz wydarzeń polsko-niemieckich w miastach w tym roku, a także jubileuszy związanych ze współpracą partnerską z Niemcami.

Czas pandemii utrudnia spotkania, ale wiemy, że wiele samorządów skutecznie pokonuje tę przeszkodę, organizując spotkania online, telemosty i inne wydarzenia w przestrzeni wirtualnej lub w jeszcze inny sposób stara się podtrzymywać relacje z zagranicznymi partnerami.

Na stronie ZMP w Kalendarzu wydarzeń i na podstronie poświęconej projektowi i 30-leciu Traktatu chcielibyśmy zgromadzić informacje o wydarzeniach polsko-niemieckich, które zaplanowaliście Państwo w tym roku, a także o jubileuszach związanych z Waszą współpracą partnerską z Niemcami.

Zapraszamy Państwa do podzielenia się z nami tymi informacjami poprzez przesłanie ich na adres redakcja@zmp.poznan.pl.


„Sąsiedztwo zobowiązuje - 30 lat współpracy polskich i niemieckich samorządów „30 lat Traktatu – 30 lat FWPN” - to projekt, który realizuje Związek Miasta Polskich przy wsparciu finansowym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.