„Od pojednania do codzienności” – to tytuł cyklu wydarzeń, jakie zaplanowane zostały w czerwcu Warszawie i Opolu w 30. rocznicę podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie.

17 czerwca 2021 r. minie 30 lat od momentu podpisania przez Rzeczpospolitą Polską i Republikę Federalną Niemiec Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Z tej okazji organizowane są wydarzenia, podsumowujące mijające 30 lat oraz wskazujące kierunki działań w przyszłości:

W dniach 17-19 czerwca br. Instytut Studiów Politycznych PAN, Niemiecki Instytut Spraw Polskich Darmstadt, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, a także Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja im. Friedricha Eberta, Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki i Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zapraszają do Warszawy na konferencję naukową.
Podczas tego wydarzenia, dokładnie w rocznicę podpisania Traktatu, „Rozmowa ze Świadkami historii” przybliży uczestnikom wydarzenia lat 1990/91. W kolejnych dniach referenci i komentatorzy podczas sesji tematycznych podejmą tak kluczowe kwestie dla rozwoju relacji polsko-niemieckich jak: gospodarka, bezpieczeństwo, współpraca transgraniczna, społeczeństwo obywatelskie oraz polityka historyczna i kultura pamięci. Organizatorzy proponują także debatę o tym, jak wspierać komunikację polsko-niemiecką.

24 i 25 czerwca z kolei odbędzie się konferencja w Opolu, która będzie poświęcona regionalnej współpracy gospodarczej. O jej korzyściach i wyzwaniach dyskutować będą przedstawiciele kształtujących ją firm. Ponadto eksperci oraz praktycy wymienią się uwagami na temat sytuacji Polaków w Niemczech i Niemców w Polsce.

Język konferencji: polski i niemiecki.
Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

W załączeniu znajduje się szczegółowy program konferencji w Warszawie.