O projekcie wsparcia budowy i modernizacji dróg lokalnych oraz o przygotowaniach do wyborów dyskutowano 26 września na kolejnym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker wraz z Edmundem Kaczmarkiem, starostą powiatu jędrzejowskiego, reprezentującym organizacje samorządowe, współprzewodniczył wrześniowemu posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Tym samym starosta jędrzejowski rozpoczął swoją kadencję współprzewodniczącego KWRiST. Zastąpił na tym stanowisku Wojciecha Długoborskiego, który funkcję tę pełnił osiem miesięcy.

Podczas posiedzenia uczestnicy komisji zapoznali się m.in. z informacją Krajowego Biura Wyborczego na temat przygotowań do październikowych wyborów samorządowych. Marek Olszewski, członek KWRiST z ramienia Związku Gmin Wiejskich, zwrócił uwagę na problem, który sygnalizują samorządy - braku chętnych do pracy w komisjach obwodowych, a także braku w niektórych rejonach urzędników wyborczych.

Członkowie strony samorządowej Komisji Wspólnej szczególnie zainteresowali się także projektami aktów prozdrowotnych, w tym rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego oraz projektu ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami.

Najdłuższą dyskusję wzbudził ogłoszony przez premiera Mateusza Morawieckiego program modernizacji dróg lokalnych.
- Wszyscy się oczywiście cieszą, że są pieniądze na ten cel, jednak zasady, na jakich my te pieniądze mamy otrzymywać, budzą pewne obawy - mówi Marek Olszewski.
Samorządowcy zwracali uwagę, że zaproponowany system jest dość mocno scentralizowany. Tymczasem trafił on już do prac sejmowych, bez konsultacji na forum Komisji Wspólnej.

Uczestnicy spotkania rozmawiali także o wniosku Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich o interwencję w sprawie zrekompensowania gminom utraty dochodów lub dokonania zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Ponadto zaopiniowano prawie 40 projektów aktów prawnych, w tym między innymi: projekt ustawy Ministerstwa Finansów dotyczący ordynacji podatkowej i powołania Rzecznika Praw Podatnika, projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych.

Następne posiedzenie komisji odbędzie się 30 października br.

(żródło: MSWiA)