O dalszym procedowaniu projektu ustawy o jawności życia publicznego, o OZE, a także o kwestii parkowania w miejscowościach turystycznych rozmawiali członkowie Komisji Wspólnej na lutowym posiedzeniu.

O dalszym procedowaniu projektu ustawy o jawności życia publicznego, o odnawialnych źródłach energii (OZE), a także o rozwiązaniu kwestii parkowania w miejscowościach turystycznych i pielgrzymkowych rozmawiali członkowie Komisji Wspólnej na posiedzeniu 21 lutego.

Jak poinformował Marcin Kamionek z Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przez ostatni miesiąc nie zaszły w projekcie ustawy o jawności życia publicznego (który m.in. drastycznie podwyższa liczbę osób w JST zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych) istotne zmiany. Powołano specjalny zespół roboczy, który ma przeanalizować zgłoszone uwagi. Dopiero po jego spotkaniu będą wprowadzane zmiany w projekcie. W związku z tym pierwotnie zaplanowana data wejścia w życie ustawy, ustalona na 1 marca br. jest nierealna, najprawdopodobniej zostanie przesunięta na połowę roku. Wojciech Długoborski, współprzewodniczący KWRiST ze strony samorządowej zaznaczył, że samorządowcy oczekują ponownego skierowania ostatecznej wersji projektu do zaopiniowania przez Komisję.

Parkingi w ręce samorządów

Jacek Karnowski, prezydent Sopotu przypomniał sprawę projektu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, którą Komisja opiniowała w czerwcu ubiegłego roku. Projekt dawał szansę na liberalizację przepisów dotyczących stref płatnego parkowania w miastach i gminach turystycznych, pielgrzymkowych czy uzdrowiskowych, które są w weekendy „zajeżdżane” przez przyjezdnych. Projekt umożliwiał m.in. podwyższanie opłat za parkowanie w śródmieściach, jednak tylko w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Nie rozwiązuje to problemu miast typu Sopot, Zakopane czy Ustka, które budują parkingi buforowe na obrzeżach, ale potrzebują narzędzi w postaci możliwości wprowadzenia wysokiej opłaty za parkowanie w centrum, żeby wymusić parkowanie na nich. - Chcielibyśmy usłyszeć, jaki jest stan prac nad projektem na dziś, jaka jest szansa, że ujrzy on światło dzienne w najbliższym czasie, a także jaka jest możliwość rozszerzenia zapisów o postulaty, które zgłaszaliśmy. – mówił prezydent Karnowski. Odpowiedź zostanie udzielona na marcowej Komisji Wspólnej.

Samorządowcy domagali się również skierowania do opiniowania przez KWRiST ostatecznej wersji projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Był on omawiany w lipcu ub.r. Komisja jednak nie wydała opinii, gdyż miały być wprowadzane zmiany. Mimo zapewnień strony rządowej, projekt nie wrócił już do KWRiST, a teraz ma być pilnie kierowany do prac parlamentarnych. W wyniku dyskusji ustalono, że projekt zaopiniuje Zespół ds. Infrastruktury.

Przedstawiciel Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zaprezentował prezentację Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia – dotyczącą normy PN-ISO 37120 (w załączeniu).