30 listopada 2017 roku w Warszawie Komisja Finansów ZMP obradowała m.in. nt. projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Dnia 30 listopada 2017 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Finansów ZMP. Zostały omówione następujące tematy:
1) projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
2) pobieranie 40 euro w świetle ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
3) zawieranie umów zleceń przez JST,
4) rozporządzenie Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 13 września 2017 w sprawie rachunkowości.
Zaprezentowane zostało stanowisko Kujawsko-Pomorskiego Forum Skarbników w sprawie interpretacji dotyczącej płatnika podatku dochodowego od umów zleceń i o dzieło.
Członkowie zaplanowali wstępnie, że kolejne posiedzenie Komisji Finansów odbędzie się w lutym 2018 roku.
Sylwia Kluczyńska