120 stanowisk komputerowych do nauki zdalnej, kursy języka polskiego, wsparcie psychologiczne, zajęcia dla dzieci i młodzieży – to tylko część oferty przygotowanej dla gości z Ukrainy w ramach Centrum Edukacji i Rozwoju.

- Centrum Edukacji i Rozwoju to bardzo ważne i strategiczne miejsce, w którym spotykają się samorząd, instytucja prywatna i nasza organizacja. Wspólnie pomagamy tu dzieciom z Ukrainy przebywającym w Polsce. Podtrzymuję nasze ostatnie zobowiązania - UNICEF zapewni im zarówno edukację, opiekę zdrowotną jak i bezpieczeństwo, tak długo jak to będzie konieczne – podkreślał Dr Rashed Mustafa Sarwar, Head of Office/Refugee Response Coordinator in Poland.

Na potrzeby Centrum Alior Bank czasowo oddał uchodźcom nowoczesny biurowiec położony w centrum Warszawy. Bank przeprowadził remont i modernizację pomieszczeń w celu dostosowania do funkcji edukacyjno-opiekuńczych, w tym postawił ściany działowe, wydzielił dodatkowe pomieszczenia (np. na gabinety psychologa), dostosował jeden z sanitariatów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz dostarczył wyposażenie meblowe, a także odświeżył całą powierzchnię (malowanie ścian, pranie wykładzin, uzupełnienie ubytków). Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu powierzchni do użytkowania, powstała nowoczesna wielofunkcyjna przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z Ukrainy znajdą szeroką ofertę pomocową.

Komfortowe miejsce do nauki i edukacyjny punkt informacyjny

Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska podkreśla, że edukacja to, poza opieką zdrowotną, jeden z kluczowych obszarów wsparcia uchodźców.
- Z bazy danych dotyczącej liczby wydanych numerów PESEL oraz na podstawie systemów logowania do sieci komórkowych, szacujemy że w Warszawie przebywa ok. 65 tys. dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Do tej pory do szkół i przedszkoli na terenie miasta przyjęliśmy nieco ponad 17 tys. uczniów ukraińskich. Od początku zdecydowaliśmy się na budowanie dwóch systemów edukacji dla uchodźców – pierwszy to system nauki stacjonarnej dla uczniów, którzy dołączą do polskiego systemu oświaty. Drugi, to edukacji zdalna w systemie ukraińskim – wyjaśnia Renata Kaznowska.

W centrum docelowo znajdzie się 120 stanowisk komputerowych dla uczniów, którzy uczą się zdalnie w systemie ukraińskim. Z infrastruktury teleinformatycznej będą również mogli korzystać nauczyciele ukraińscy przebywający na terenie Warszawy w celu prowadzenia lekcji zdalnych. Alior Bank zapewnił dostęp do Internetu w CEiR, wykonał przebudowę sieci oraz dodatkowe gniazda elektryczne w celu podłączenia komputerów.

- Wielu uczniów i nauczycieli z Ukrainy jest zakwaterowanych w tymczasowych miejscach pobytu, w których ciężko jest wygospodarować przestrzeń do spokojnej nauki. Dlatego tak ważne jest przygotowanie dla nich przyjaznego miejsca do nauki, które zapewnia również odpowiedni komfort pracy – podkreśla wiceprezydent Kaznowska.

Uczniowie z Ukrainy mogą liczyć także na zajęcia wyrównawcze i korepetycje z podstaw programowych ukraińskich organizowane przez NGO’sy.