Ukraina - razem patrzymy w przyszłość
„Myśląc o wspólnej przyszłości, podkreślamy priorytet dnia dzisiejszego. Ukraina potrzebuje więcej wsparcia umożliwiającego skuteczną obronę. Jednocześnie deklarujemy jeszcze ściślejszą współpracę przy odbudowie infrastruktury ukraińskich miast”.
polskie_miasta_Ukrainie_main.png

To słowa zawarte w Deklaracji współpracy miast Polski i Ukrainy, która w imieniu Unii Metropolii Polskich, Komitetu Regionów UE i Związku Miast Polskich, a także Związku Miast Ukrainy została podpisana 8 listopada 2022 r. w Kijowie.

Burmistrzowie polskich miast zobowiązują się zrobić wszystko, co w ich mocy, aby utrzymać i zdynamizować wsparcie wszystkich państw Europy. Ukraina nigdy nie zostanie sama.

Po 24 lutego 2022 roku w ucieczce przed wojną swoje domy opuścić musiało 12 milionów osób. Od wielu miesięcy dodatkowe problemy powodują rosyjskie ataki na elektrownie, cywilną infrastrukturę. A po dramatycznym wydarzeniu – wysadzeniu tamy na Dnieprze w Novej Kahovce - Ukraina potrzebuje pomocy w radzeniu sobie z gigantyczną powodzią i jej skutkami.

Merowie ukraińskich miast od ponad roku powtarzają, że pomoc polskich miast jest bezcenna. Mówią o wdzięczności dla ich mieszkańców za gościnność i wysiłek w opiece nad uchodźcami.

Z kolei polscy samorządowcy deklarują wolę jeszcze ściślejszej współpracy w celu odbudowy zniszczonej infrastruktury Ukrainy. „Jako burmistrzowie każdego dnia odpowiadamy za dostarczanie wody, ciepła i prądu, za gospodarkę odpadami, sprawny transport oraz stan środowiska. To właśnie te obszary gospodarki komunalnej są kluczowe dla życia ludzi w społecznościach lokalnych. (…) Zrobimy wszystko, by skutki tych aktów terroru skierowanego przeciw mieszkańcom wolnego kraju zostały wspólnym wysiłkiem naprawione.” – napisali w Deklaracji.

„W imieniu mieszkańców naszych miast i gmin, my, burmistrzowie miast Polski i Ukrainy deklarujemy chęć zawiązania jeszcze ściślejszej współpracy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa naszych mieszkańców, przywrócenia pokoju w Europie oraz szybkiego potwierdzenia członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej”.

Związek Miast Polskich oraz dziesiątki polskich miast od ponad roku organizują u siebie i ślą na Ukrainę pomoc i wsparcie.

Ale od jakiegoś czasu mówimy coraz częściej o wspólnych planach na przyszłość: o potrzebie odnowienia relacji partnerskich między polskimi i ukraińskimi miastami już po wojnie, o przyszłych projektach gospodarczych i o samorządności lokalnej.

W Ukrainie została ona zbudowana całkiem niedawno, dzięki przeprowadzonej w latach 2015-2020 reformie decentralizacyjnej. W jej efekcie powstała sprawna administracja i tym samym wzmocniło się państwo. Mieszkańcy miast, nawet tych położonych na wschodzie kraju, w których na co dzień jeszcze do wczoraj rozmawiało się po rosyjsku, poczuli się patriotami Ukrainy i przede wszystkim swoich hromad, swoich małych ojczyzn.

Dziś miastom Ukrainy potrzebny jest regularny i konkretny dialog z polskimi samorządami. Potrzebne są trwałe relacje, przyjazne partnerstwo i sąsiedztwo na wiele lat. Teraz polskie wspólnoty samorządowe, które tak fantastycznie przyjęły i zaopiekowały się setkami tysięcy uchodźców, mogą pomóc w odbudowie zniszczonych ukraińskich miast.

Ukraińskie miasta poszukują partnerów

Za pośrednictwem Związku Miast Polskich ukraińskie samorządy poszukują możliwości współpracy z miastami z Polski. Pomimo ciągle trwającej wojny, już dziś myślą o odbudowie i przyszłym rozwoju lokalnych społeczności.

Zachęcamy polskie samorządy do rozważenia możliwości takiej współpracy – wymiany doświadczeń i know-how. Pomimo działań wojennych na terytorium Ukrainy, stale możliwe są kontakty online. Jak już wielokrotnie się przekonaliśmy, także one przynoszą wymierne korzyści.

Miasta, które chciałyby nawiązać relacje z którymś z ukraińskich miast lub potrzebują więcej informacji zachęcamy do kontaktu: zagranica@zmp.poznan.pl


Deklaracja współpracy miast
Polski i Ukrainy

Deklaracja współpracy miast Polski i Ukrainy – j. polski oraz PDF

Deklaracja współpracy miast Polski i Ukrainy – j. ukraiński oraz PDF

____________________________


„Polskie Miasta Ukrainie”

Inicjatywa „Polskie Miasta Ukrainie” narodziła się tuż po podpisaniu Deklaracji współpracy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz przywrócenia pokoju, w imieniu Unii Metropolii Polskich, Komitetu Regionów UE i Związku Miast Polskich, a także Związku Miast Ukrainy, w Kijowie, 8 listopada 2022 roku.

19 grudnia 2022 odbyło się inauguracyjne posiedzenie zespołu roboczego (w formule online), o czym pisaliśmy TUTAJ

Powstały 4 grupy zadaniowe, które postawiły przed sobą cel zajęcia się pomocą w konkretnych obszarach: gospodarka komunalna, sprawy mieszkaniowe, pomoc społeczna i działania humanitarne oraz pomoc we włączeniu Ukrainy do wspólnoty europejskiej.

Od grudnia 2022 r. członkowie grupy Polskie Miasta Ukrainie brali udział w różnych wydarzeniach – konferencjach, spotkaniach, warsztatach – poświęconych wsparciu naszych wschodnich sąsiadów.

26 maja br. odbyło się pierwsze robocze spotkanie grupy ds. gospodarki komunalnej. Na kolejne, 20 czerwca, zaproszone zostały wszystkie miasta należące do ZMP i UMP. Wzięli w nim udział (online) przedstawicieli miast ukraińskich, m.in. Chersonia, Zaporoża, Kramatorska, Tarnopola, Iziumu, Krzywego Rogu oraz Związku Miast Ukrainy, którzy przedstawili aktualną sytuację i poprosili o wsparcie. Więcej

Kolejne spotkanie inicjatywy – grupy zadaniowej pomoc społeczna i działania humanitarne – zaplanowano na 13 lipca, także w formule on-line.

 • „Polskie Miasta Ukrainie” to także propozycja połączenia pomocy udzielanej przez polskie miasta i metropolie Ukrainie w sposób symboliczny, poprzez wspólny graficzny sposób oznakowania przekazywanych do Ukrainy darów.
  Więcej na ten temat TUTAJ
 • Relacje z wydarzeń

____________________________

„Otwarte miasta i wsie – mapowanie
i współpraca dla Ukrainy”

Mapuj Pomoc to największy, ogólnopolski portal, w którym uchodźcy z Ukrainy mogą znaleźć różnorodne formy wsparcia (MAPA) oraz najważniejsze porady i wskazówki (AKTUALNOŚCI). To także serwis, w którym organizacje oraz instytucje mogą informować o tym, gdzie i w jakim zakresie prowadzą działania pomocowe. Aby to zrobić, wystarczy założyć indywidualne KONTO i dodać ogłoszenie. Portal jest także cennym narzędziem dla wolontariuszy, pracowników punktów recepcyjnych, informacyjnych i innych osób, które na co dzień mają bezpośredni kontakt z uchodźcami z Ukrainy.

Elementem projektu jest kampania „Otwarte miasta i wsie – mapowanie i współpraca dla Ukrainy”. Władze miast, gmin i powiatów oraz organizacje pozarządowe łączą siły, aby pomagać mądrzej i skuteczniej. „Otwarte Miasta i Wsie” to kampania informacyjna wspomagająca edukację pracowników społecznych i organizacji mających bezpośredni kontakt z uchodźcami. Cykl spotkań ruszył 18 kwietnia 2023.

Akcję zainicjowała Fundacja CultureLab (Mapuj Pomoc) we współpracy z Urzędem Miasta Kielce oraz partnerami: Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów Polskich i Unią Metropolii Polskich.

_________________________

Bridges of Trust 2.0: Odbudowa Ukrainy poprzez partnerstwa z samorządami z UE

Projekt rozpoczął się 1 listopada 2022 r. i potrwa do 30 września 2023 r. W ramach inicjatywy 30 ukraińskich gmin otrzyma wsparcie w rozwoju partnerstwa z gminą w UE. Mosty zaufania 2.0. są realizowane w ścisłej współpracy ze Związkiem Miast Ukrainy (ZMU) oraz poprzez zaangażowanie stowarzyszeń samorządów lokalnych w 10 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Bridges of Trust jest wspierany przez program U-LEAD with Europe.

Ogólnym celem projektu jest pomoc w odbudowie Ukrainy poprzez międzynarodowe partnerstwa samorządowe między ukraińskimi i unijnymi JST. Cele szczegółowe to:

 • Zwiększenie zaangażowania stowarzyszeń samorządów lokalnych i ich członków w międzynarodową współpracę między gminami Ukrainy i UE na rzecz odbudowy Ukrainy.
 • Wkład w Europejski Sojusz Miast i Regionów na rzecz Odbudowy Ukrainy
 • Wzmocnienie zdolności ukraińskich samorządów lokalnych do współpracy międzynarodowej i integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy UE na odbudowę Ukrainy
 • Dzielenie się inspirującymi przykładami wspólnych działań między UE a ukraińskimi gminami i ich odbudową
 • Wsparcie, w ścisłej współpracy z ZMU, przygotowania do złożenia 10 wspólnych propozycji projektów, w oparciu o przeprowadzone szkolenia, wiedzę specjalistyczną dostarczoną przez zakontraktowanych ekspertów UE oraz wyniki analizy dostępnych możliwości finansowania.

Trzy polskie samorządy, uczestniczące w projekcie, to liczące poniżej 50 tys. mieszkańców miasta: Radzymin, Mińsk Mazowiecki i Sieradz, wraz z ukraińskimi partnerami – Niemiszajewem, Borodianką i Koziatyniem.

Więcej informacji TUTAJ

_________________________

Projekt „Dobre zarządzanie”
– druga edycja

Cel projektu: Wzmocnienie funkcjonowania ukraińskich samorządów poprzez

 • Rozwój kompetencji ukraińskich hromad w zakresie wdrażania środków zewnętrznych i polityk sektorowych
 • Zainspirowanie samorządowców ukraińskich do wprowadzenia nowych rozwiązań zarządczo-organizacyjnych w JST, w których pracują.

Projekt jest realizowany poprzez siedmiotygodniowe staże w polskich samorządach, miastach do 50 tys. mieszkańców oraz cykl szkoleń z zarządzania projektami i pozyskiwania środków zewnętrznych.

Realizator projektu: Fundacja Solidarności Międzynarodowej

Partnerem projektu jest Związek Miast Polskich

Wsparcie: ULead with Europe

_________________________

Możliwości finansowania współpracy

  1. https://www.miasta.pl/aktualnosci/unia-europejska-tworzy-nowy-instrument-wsparcia-odbudowy-i-modernizacji-ukrainy
  2. https://www.miasta.pl/aktualnosci/interreg-next-polska-ukraina-2021-2027
  3. https://pafw.pl/program/dzielimy-sie-polskim-doswiadczeniem/przemiany-w-regionie-rita/
  4. https://pafw.pl/program/dzielimy-sie-polskim-doswiadczeniem/study-tours-to-poland/
  5. https://pafw.pl/program/dzielimy-sie-polskim-doswiadczeniem/wspieramy-ukraine/

  _________________________

  Raporty i opracowania

  • Jaka jest sytuacja ukraińskich dzieci w polskich szkołach (link
  • Uczniowie ukraińscy w polskich szkołach (link)
  • Lokalne polityki migracyjne (link)
  • Kompleksowy raport o potrzebach humanitarnych, społecznych i ekonomicznych Ukrainy (na podstawie ponad 40 paneli dyskusyjnych, prezentacji i warsztatów podczas Szczytu World For Ukraine w Rzeszowie-Jasionce)  (link

  ________________________

  Miasta dla Ukrainy

  Wraz z napaścią Rosji na Ukrainę, władze polskich miast razem z mieszkańcami rozpoczęły działania, poprzez które okazują Ukrainie pomoc i wsparcie w przeróżny sposób. Wymieniają się także doświadczeniami i sprawdzonymi praktykami.

  Na stronie internetowej ZMP od początku wojny zbieramy informacje na temat takich działań władz miejskich, mieszkańców i organizacji społecznych. To obecnie już bardzo długie zestawienie, w którym każda pozycja jest podlinkowana do większego materiału. Wciąż go uzupełniamy zachęcając jednocześnie do dzielenia się ciekawymi przykładami działań miast (na adres: redakcja@zmp.poznan.pl)

  Miasta dla Ukrainy – zestawienie 

  _____________________________

  Pomoc dla Ukrainy – ogłoszenia 

  Więcej informacji Aktualności „POMOC DLA UKRAINY”


  POZOSTAŁE ARTYKUŁY