Ruszyły zapisy na konsultacje związane z dofinansowaniem projektów grantowych, służących realizacji usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

Ruszyły zapisy na bezpłatne spotkania poświęcone konsultacjom dokumentacji konkursowej na dofinansowanie projektów grantowych, służących realizacji usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności (w tym dla osób z niepełnosprawnościami) oraz dostosowań architektonicznych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, które odbędą się w sześciu miastach - Toruniu, Olsztynie, Gorzowie, Warszawie, Lublinie i Opolu.

To jedyna okazja, aby zapoznać się z założeniami konkursu grantowego i zabrać na spotkaniach głos na temat ich kształtu.

Spotkania są częścią projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, który realizuje Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie.

Wszelkie informacje oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie:

http://konsultacje.bluehill.pl/

W przypadku pytań prosimy o kontakt - konsultacje@bluehill.pl