Rady Kobiet w Polsce – dobre praktyki i rekomendacje
Dokument, który publikujemy w załączeniu, został przygotowany dla Komisji ds. Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich przy współpracy przedstawicielek sieci Rad Kobiet.
Rady_Kobiet.jpg

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, z różną dynamiką, powstają w Polsce rady kobiet. Zrzeszają kilkaset aktywnych kobiet, w większości o poglądach tzw. progresywnych (wsparcie programu in vitro, prawa reprodukcyjne kobiet, akceptacja osób LGBT+). Na fali protestów kobiecych ostatnich lat postanowiły zaangażować się społecznie i działać na rzecz ochrony kobiet.

Przeprowadzone badanie dot. Rad Kobiet (czerwiec-wrzesień 2021) pozwoliło na podsumowanie: Jak Rady funkcjonują formalnie? Jaka jest ich aktywność? Jaka motywacja? Jakie są główne wyzwania? Opierając się o wyniki badań, w porozumieniu z przedstawicielkami sieci Rad Kobiet zostały wypracowane dobre praktyki i rekomendacje, którymi rady mogą się podzielić. 

Mamy nadzieję, że materiał ten przyczyni się do powstawania w Polsce kolejnych Rad Kobiet i innych ciał wspierających prezydentów i prezydentki, burmistrzów i burmistrzynie w realizacji praw człowieka na poziomie lokalnym, samorządowym.

Autorki opracowania rekomendują, by Rady Kobiet w Polsce miały swoje umocowanie w Związku Miast Polskich przy Komisji ds. Praw Człowieka i Równego Traktowania. Aktywności Rad Kobiet koncentrują się na wdrażaniu tzw. podejścia praw człowieka na poziomie samorządowym. Komisja z jednej strony mogłaby wpierać sprawczość Rad, komunikację z samorządami w Polsce, wymianę doświadczeń, z drugiej strony Rady Kobiet byłyby nieocenionym
wsparciem merytorycznym oraz organizacyjnym dla przedsięwzięć Komisji.

Załączniki:
Rady Kobiet w Polsce – dobre praktyki i rekomendacje


POZOSTAŁE ARTYKUŁY