Propozycja podziału 10 mld zł wyrównania ubytków z PIT
5 ogólnopolskich organizacji zaproponowało kompromisowe rozwiązanie dotyczące podziału 10 mld zł, które mają być przekazane jako częściowa rekompensata ubytku dochodów z PIT w wyniku wprowadzenia „Polskiego Ładu”. Wnioskują o zwiększenie kwoty.
Legislacja KWRiST FINANSE
euro-banknotes-4122079_960_720.jpg
fot. Pixabay

Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST omawiał wypracowaną przez 5 (z 6) organizacji samorządowych tworzących stronę samorządową KWRiST propozycję podziału środków, które mają być przekazane JST w tym roku jako częściowa rekompensata ubytku dochodów z podatku PIT. 

Jednocześnie zaapelowały o zwiększenie proponowanej przez resort finansów kwoty dofinansowania dochodów bieżących JST przynajmniej do poziomu 13,7 mld zł, która została przekazana w ubiegłym roku. Zaapelowały też o pilne uchwalenie -  jeszcze w tej kadencji parlamentu - zmiany ustawy o dochodach JST, tak by również miały udział w części ryczałtowej podatku PIT, co zapowiadał w ostatnim czasie zarówno premier, jak i resort finansów.

Pomimo że zaproponowane zasady podziału uwzględniają propozycję Związku Gmin Wiejskich RP o zagwarantowaniu każdej gminie kwoty minimum 1,5 mln zł, ZGW RP nie zaakceptował kompromisu. Pozostałe organizacje: Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Województw RP zgodziły się na kompromis, choć podkreślały, że dla żadnej z nich podział nie jest w pełni satysfakcjonujący, głównie z powodu zbyt małej puli środków.

Sposób podziału

Przy założeniu, że rząd przekaże 10 mld zł  proponuje się, by 2/3 tej kwoty podzielić zgodnie ze wskaźnikiem udziałów danej JST w podatku PIT, a 1/3 - podzielić na dwie równe części. Pierwsza z nich byłaby dzielona proporcjonalnie do liczby mieszkańców, a druga - na wsparcie wyłącznie dla małych i „ubogich” JST. Ta 1/6 kwoty miałaby być podzielona według zasady, że każda gmina otrzyma łącznie nie mniej niż 1,5 mln zł, chyba że prognozowany na 2023 rok wpływ z PIT-u jest mniejszy. Z kolei powiaty otrzymałyby środki według zasady, że każdy powiat dostaje nie mniej niż 3,3 mln zł.

Strona samorządowa zwróciła też uwagę, że powiaty mając dochody własne oparte na udziale w podatku PIT będą potrzebowały dodatkowego zasilenia do utrzymania swojego funkcjonowania na dotychczasowym poziomie. Potrzebują kwoty minimum 2,4 mld zł do ustabilizowania budżetów. Oznacza to, że środki z obecnie dzielonej transzy są zdecydowanie za małe do potrzeb.

Wiceminister finansów Sebastian Skuza zapewnił, że wnikliwie przeanalizuje samorządową propozycję i przedstawi stronie rządowej. Według wstępnych szacunków odpowiedź przekaże na początku czerwca br.

Załączniki:
Stanowisko 2023-05-22
Zasady podziału


POZOSTAŁE ARTYKUŁY