17 listopada w Pile obradowała Polsko-Niemiecka Grupa Robocza. Polscy i niemieccy samorządowcy rozmawiali o najważniejszych w tej chwili sprawach – kryzysie energetycznym oraz kwestii uchodźców i działań w tym zakresie podejmowanych przez samorządy.

Było to już 28. posiedzenie Grupy i pierwsze od czasu pandemii całkowicie stacjonarne. Tym razem polscy i niemieccy samorządowcy przyjechali do Piły na zaproszenie polskiego przewodniczącego Grupy, Piotra Głowskiego, prezydenta tego miasta. W spotkaniu uczestniczyło blisko 30 włodarzy z obu stron Odry i Nysy Łużyckiej. Strona niemiecka była także reprezentowana przez szczebel powiatowy i jak się okazało po raz kolejny, wszyscy mamy podobne wyzwania i problemy.

Kryzys energetyczny wymusił, wymusza i będzie wyznaczał nowe rozwiązania i trendy, dzięki którym samorządy i ich mieszkańcy w ekonomiczny, ale także ekologiczny sposób poradzą sobie z „energią”. W Niemczech instalowanie paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej jest taką normą, że brakuje rąk do pracy, aby sprostać popytowi. W Bochum założono oszczędność energetyczną na poziomie 30% poprzez wprowadzenie 30 różnych działań. Dotyczą one ogrzewania i ciepłej wody, klimatyzacji, oświetlenia, funkcjonowania gospodarstw domowych, ale także informacji, edukacji i promocji. Ciekawe zdają się (prze)szkolenia dla woźnych, zarządców i administratorów budynków. Miasto wprowadza na „swoje” ulice sensory, mierniki pomiaru temperatury, ruchu, tak aby dostosować zużycie prądu do aktualnego zapotrzebowania. Do 19 st. C obniżono temperaturę powietrza w budynkach użyteczności publicznej, a także wody na pływalniach.

Marcin Gołaszewski, Przewodniczący RM Łodzi opowiedział m. in. o Łódzkim Dekalogu Oszczędzania.

Drugim tematem rozmów polsko-niemieckich byli uchodźcy z Ukrainy. Dyrektor Biura ZMP Andrzej Porawski dokonał analizy fal uchodźców z Ukrainy, których na chwilę obecną jest w Polsce ok. 1,5-2 miliony. Jednak ze względu na brak systemu monitorowania są to szacunki. Dyrektor zwrócił uwagę na uchodźców wewnętrznych w samej Ukrainie; zwłaszcza teraz o tej porze roku i przy intensywnych atakach Rosji nasze wsparcie dla nich jest niezbędne. Związek Miast Polskich wspólnie z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów będzie realizował projekt goszczenia uchodźców w małych i średnich miastach. Jest on oparty na trzech filarach: mieszkanie, praca, szkoła (dzieci i młodzież). Wiele firm ukraińskich przenosi swoją działalność do wschodniej Polski i to one, zdaniem dyrektora Porawskiego, mogą być pomostem w odbudowie Ukrainy.


Czym zajmuje się Polsko-Niemiecka Grupa Robocza?

W 1995 roku Związek Miast Polskich podpisał umowę o dwustronnej współpracy z niemieckim partnerem, Sekcją Niemiecką Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR) uznając, że stosunki polsko-niemieckie mają szczególne znaczenie dla procesu jednoczenia Europy. Wymienione w umowie obszary współpracy to wspieranie partnerstw międzygminnych, umacnianie współpracy poprzez programy wsparcia UE, organizowanie konferencji i seminariów na tematy interesujące obie strony oraz współpraca z organizacjami młodzieżowymi, komunalnymi, instytucjami naukowymi oraz innymi związkami.

Dla koordynowania działań realizowanych z naszym zachodnim sąsiadem w 1996 r. powołano Polsko-Niemiecką Grupę Roboczą, której członkami są przedstawiciele ZMP oraz Sekcji Niemieckiej CEMR. Skład Grupy ustalany jest każdorazowo na kolejną kadencję.

W ramach współpracy obu Związków odbyło się jedenaście konferencji miast partnerskich Polski i Niemiec, dwadzieścia osiem posiedzeń Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej oraz trzy seminaria tematyczne. Początkowo wydarzenia organizowane były w miastach przygranicznych, jako dowód na wspólne „życie” miast po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej.

Obecnie istnieje ponad 1000 partnerstw – formalnych jak i nieoficjalnych między samorządami Polski i Niemiec, co czyni z naszego zachodniego sąsiada lidera pośród państw, z którymi współpracują polskie samorządy.

Aktualny opis stosunków polsko-niemieckich i bieżących wyzwań pomiędzy naszymi krajami w: https://www.barometr-polska-ni...

Zapraszamy też do obejrzenia filmu „Traktat samorządów - 30. rocznica współpracy Polski i Niemiec”


Zdjęcia: Urząd Miasta Piły