W Lublinie rozpoczął się VII Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej. Poświęcony jest budowaniu trwałych relacji współpracy regionalnej w kontekście 100-letniej tradycji obywatelskiej i wolnościowej.

Kongres jest miejscem spotkań tysiąca praktyków współpracy rozwojowej i transgranicznej oraz stanowi platformę dialogu środowisk nauki, kultury, edukacji, władz samorządowych i państwowych, twórców i decydentów z tej części Europy. Tego rodzaju platforma ma wspomagać realizację partnerskich projektów z dostępnych źródeł finansowania zewnętrznego.

Kongres jest organizowany w ramach działalności Centrum Kompetencji Wschodnich – programu realizowanego przez Miasto Lublin i Samorząd Województwa Lubelskiego. Zadaniem CKW jest sieciowanie i inicjowanie nowych przedsięwzięć oraz współtworzenie nowej jakości w szeroko rozumianej współpracy rozwojowej.

Tegoroczna edycja wydarzenia, które odbywa się w dniach 24-25 września w Lubelskim Centrum Konferencyjnym oraz w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie i poświęcona jest budowaniu trwałych relacji współpracy regionalnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście 100-letniej tradycji niepodległościowej, obywatelskiej i wolnościowej. Debaty ukierunkowane są na weryfikację aktualnych obszarów współpracy regionalnej Unii Europejskiej z krajami Partnerstwa Wschodniego.

Kongres jest jednym z tych wydarzeń, które pokazują wzajemną współpracę i partnerstwo między krajami. Organizowane w duchu partycypacji społecznej spotkania z roku na rok przyciągają większe grono samorządowców, polityków, naukowców, ekspertów i liderów z Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego. Mam głęboką nadzieję, że udział w tegorocznym Kongresie przyniesie uczestnikom wiele pozytywnych wrażeń, a pozyskane doświadczenia i nawiązane kontakty przyczynią się do zacieśnienia relacji i wyniosą wymierne korzyści współpracy regionalnej – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.