Senackie komisje - Samorządu Terytorialnego i AP oraz Budżetu i Finansów Publicznych proponują wprowadzenie poprawek do nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska.

Senatorowie zdecydowali na posiedzeniu 8 września br. o skreśleniu przepisów, które przewidują objęcie małżonka prezydenta RP i żon byłych prezydentów obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, a także zwiększenie wysokości wynagrodzeń członków Państwowej Komisji Wyborczej. W ocenie Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu regulacje te, dodane w trakcie sejmowych prac nad projektem ustawy, wykraczają poza materię ustawy, a tym samym są niezgodne z konstytucją. W opinii podkreślono, że ze względu na wymogi konstytucyjne tego rodzaju propozycje legislacyjne powinny stanowić przedmiot odrębnej inicjatywy ustawodawczej. Pozostałe zaakceptowane przez komisje zmiany mają charakter legislacyjny.

Omawiając ustawę, posłanka Anna Milczanowska podkreśliła, że ma ona na celu urealnienie wysokości wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, a także diet radnych. Zwróciła uwagę, że przepisy dotyczące wynagrodzeń pracowników samorządowych nie były zmieniane od 2008 r., a wynagrodzeń członków Państwowej Komisji Wyborczej od 2011 r. Ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany w zakresie wynagrodzenia prezydenta RP i byłych prezydentów, radnych, pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, jak np. marszałkowie województw, członków Państwowej Komisji Wyborczej i komisarzy wyborczych. Zgodnie z nowelą, wynagrodzenie prezydenta ma wzrosnąć o 40%, a diety dla radnych o 60%.

Podczas dyskusji dyrektor Biura Związku Miast Polskich, Andrzej Porawski podkreślił, że obecne zarobki prezydentów i burmistrzów miast są na poziomie z 2000 r. W jego ocenie ustawa nie rozwiązuje problemu wynagrodzeń pracowników samorządowych pochodzących z wyboru. Jak zaznaczył, Związek od lat postuluje, aby wysokość tych wynagrodzeń była ustalana w ustawie a nie w rozporządzeniu. Przypomniał, że obniżka pensji samorządowców w 2018 r. o 20% odbyła się właśnie poprzez zmianę rozporządzenia.

Senator Wojciech Konieczny proponował, aby w tej kadencji zrezygnować z podwyżki wynagrodzeń dla pracowników samorządowych, a w zamian zrekompensować im utracone zarobki po obniżeniu pensji o 20% od 1 sierpnia 2021 r. do końca 2023 r. Propozycja ta nie uzyskała poparcia komisji.

Przewodniczący komisji samorządu senator Zygmunt Frankiewicz zapowiedział zgłoszenie kolejnych poprawek do tej ustawy podczas 29. posiedzenia Senatu.

Źródło: www.senat.gov.pl