255 miast może otrzymać pieniądze z funduszy norweskich i EOG na wsparcie ochrony środowiska, spraw społecznych i gospodarczych - zapowiedział J. Kwieciński na inauguracji programu „Rozwój lokalny”.

Konferencja inaugurująca program „Rozwój lokalny” odbyła się 25 kwietnia w Stadionie Narodowym w Warszawie. Obecni byli przedstawiciele polskich samorządów oraz norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Norweskiego Związku Władz Regionalnych i Lokalnych, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Związku Miast Polskich. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju realizuje bowiem ten program z partnerami - Związkiem Miast Polskich, Norweskim Związkiem Władz Regionalnych i Lokalnych, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Instytutem Rozwoju Miast i Regionów.

Związek Miast Polskich w ramach tego programu będzie realizował w latach 2019-2024 największy w Polsce projekt szkoleniowo-doradczy dla samorządów małych i średnich miast pod nazwą „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityki rozwoju”.

- Program „Rozwój Lokalny” jest adresowany do małych i średnich miast, wyłonionych przez Polską Akademię Nauk jako ośrodki z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju. Ma stanowić odpowiedź na najważniejsze wyzwania, z jakimi borykają się te miasta, takie jak wdrażanie standardów dostępności czy wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki – powiedział minister inwestycji i rozwoju, Jerzy Kwieciński.

Budżet tego programu wynosi 117 mln euro, z czego 102 mln euro będą przeznaczone na projekty rozwojowe dla miast. Pieniądze na rozwój polskich miast pochodzą z Funduszy norweskich i EOG, czyli specjalnej puli środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.

Celem programu jest zwiększanie poziomu jakości życia mieszkańców naszego kraju i promowanie dobrych praktyk. MIiR liczy, że korzyści nie będą wynikały tylko z zainwestowanych funduszy, ale też z ze zmiany sposobu zarządzania, dzięki wypracowaniu narzędzi i rozwiązań, które będą rozpowszechniane wśród wszystkich samorządów. Tym samym program „Rozwój lokalny” i wdrażane w jego ramach projekty będą stanowiły model rozwoju dla miast małych i średnich.

Planowany konkurs będzie polegał na wdrożeniu w miastach ok. 15 kompleksowych, zintegrowanych horyzontalnych projektów rozwojowych o wartości 3-10 mln euro każdy. Mogą to być realizacje infrastrukturalne i miękkie, w tym działania na rzecz wzmacniania czy podnoszenia zdolności administracji lokalnej, służące realizacji długookresowych celów rozwojowych miasta. Projekty muszą odnosić się do wymiarów: środowiskowego, społecznego, gospodarczego oraz instytucjonalnego. Nieobowiązkowe jest też odniesienie do wymiarów: przestrzennego, finansowania rozwoju miasta, kulturowego czy inteligentnego zarządzania miastem. Zalecana jest realizacja projektów w partnerstwie zarówno międzysektorowym, jak i międzysamorządowym (krajowym i zagranicznym – z jednostkami z Państw - Darczyńców, tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu).

Nabór do programu skierowany jest do 255 miast, które będą musiały przygotować w ciągu 1,5 miesiąca zarys projektu. Spośród nich zostanie wyłonionych przez MIiR w IV kwartale tego roku 50 miast, które będą otoczone szeroką pomocą szkoleniowo-doradczą w ramach projektu realizowanego przez Związek Miast Polskich. Będą musiały przygotować Plany Rozwoju Lokalnego i Plany rozwoju instytucjonalnego, które wejdą w skład Kompletnych Propozycji Projektów. Kolejna faza programu polega na wyłonieniu 15 miast, których projekty otrzymają dofinansowanie. Rolą ZMP na tym etapie będzie stała pomoc doradcza, która pozwoli na skuteczne wdrożenie opracowanych planów rozwoju.

Celem projektu realizowanego przez Związek oprócz tego będzie wypracowanie i szerokie upowszechnienie modelu zintegrowanego rozwoju lokalnego oraz rekomendacji dotyczących rozwoju instytucjonalnego wśród pozostałych samorządów w kraju, a także rozwój współpracy bilateralnej między samorządami i instytucjami polskimi a ich odpowiednikami z państw donorów (MF EOG - Norwegia i Islandia).

Więcej w załączonych prezentacjach i na stronie MIiR.