Publikujemy przewodnik o tym, w jaki sposób organizacje pozarządowe mogą zakładać i prowadzić tymczasowe szkoły dla ukraińskich dzieci według programu ukraińskiego. To publikacja przygotowana z myślą o dzieciach, które nie zostaną na dłużej w Polsce.

Przewodnik „Zapewnienie edukacji eksternistycznej ukraińskim dzieciom w Polsce” powstał na podstawie zebranych najlepszych praktyk.

Obecnie w Polsce przebywa ok. 1,4 mln uchodźców. Około 41% z nich to dzieci (około 570 tys.). Oczekuje się, że około 0,3-0,5 miliona uchodźców, w tym około 150 tys. dzieci, pozostanie w Polsce po ustabilizowaniu się sytuacji w Ukrainie lub po zakończeniu wojny. Jednak około 70% uchodźców planuje powrót do kraju. Polskie Ministerstwo Edukacji daje ukraińskim dzieciom możliwość zapisu do szkół z edukacją w ramach polskiego programu nauczania. Rozwiązanie to odpowiada głównie na potrzeby tych, którzy planują pozostać w Polsce na dłużej lub na stałe (ok. ¼ dzieci).

Rozwiązanie w postaci szkół tymczasowych w ramach edukacji eksternistycznej ma na celu zapewnienie dzieciom stabilnego środowiska szkolnego, uwolnienie czasu dla rodziców na pracę, stworzenie miejsc pracy dla ukraińskich nauczycieli w Polsce i wspieranie procesu powrotu uchodźców do Ukrainy po ustabilizowaniu się sytuacji.

Publikacja to rodzaj przewodnika dla instytucji zainteresowanych utworzeniem ukraińskich szkół tymczasowych w Polsce. Została przygotowana w oparciu o publicznie dostępne dane oraz o doświadczenia Warszawskiej Szkoły Ukraińskiej: SzkoUA w tworzeniu przestrzeni do edukacji eksternistycznej dla ukraińskich dzieci w Polsce. Przewodnik zawiera uzasadnienie proponowanego rozwiązania i praktyczne pytania, na które należy odpowiedzieć, aby zorganizować tymczasową szkołę ukraińską, a także wyliczenia kosztowe.

Przewodnik w języku polskim i angielskim - w załączeniu poniżej.