Dyrektor Związku Miast Ukrainy w liście do Prezesa ZMP podkreśla, jak wiele ważnych i potrzebnych Ukrainie rozmów i działań podjęto dzięki udziałowi delegacji ZMU w Światowym Forum Miejskim w Katowicach oraz na stoisku miast.

„To nadzwyczaj ważne wydarzenie było okazją do pokazania światu zbrodni wojennych dokonywanych w konsekwencji inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, rozmiaru zniszczeń ukraińskich miast i wiosek, a także do rozmowy nt. priorytetów i długofalowych potrzeb naszych społeczności, nawiązania kontaktów z ministerstwami, związkami władz lokalnych i samorządami z różnych krajów” – czytamy w liście Oleksandra Slobozhana, Dyrektor Biura ZMU do Zygmunta Frankiewicza, Prezesa ZMP. (List wraz z tłumaczeniem znajduje się w załączeniu.)

Podczas Światowego Forum Miejskiego przedstawiciel miasta Dnipro podpisał memorandum o współpracy z miastem Kolonia, przedstawiciel polskiego miasta zaproponował przekazanie karetki miastu Zelenodolsk, które cierpi na skutek ostrzału i taki pojazd jest dla nich bardzo ważny, miasto Slavutych otrzymało kamerę termowizyjną i już przekazało ją Siłom Zbrojnym Ukrainy, miasto Bucza znalazło miasto partnerskie we Francji, a ZMU nawiązał współpracę z kilkoma organizacjami i obecnie prowadzi aktywne rozmowy w celu wzmocnienia tej współpracy.

Mówcy z Ukrainy uczestniczyli w kilku sesjach Forum, prezentując m.in. platformę www.cities4cities.eu, gdzie ponad 140 ukraińskich gmin zamieściło swoje prośby o pomoc do europejskich partnerów.

„Serdecznie dziękujemy waszemu zespołowi za ich solidarność i pomoc! Czujemy to bardzo mocno. To niesamowicie ważne dla nas!” – napisał dyrektor ZMU.

Przypomnijmy, że ZMP wraz z Unią Metropolii Polskich zorganizował podczas Światowego Forum Miejskiego w Katowicach wspólne stoisko dla miast. Była to wspólna przestrzeń miast w strefie URBAN-EXPO, na którą w roli współgospodarza został także zaproszony Związek Miast Ukrainy.

Na stoisku gościliśmy merów Sławuty, Małej Wyszki, Oleszek, Orzycy, Bałty, a także zastępców merów podkijowskiej Buczy, Dnipro, Żytomierza i Łozowej. 28 czerwca, drugiego dnia trwania Światowego Forum Miejskiego, zorganizowaliśmy na stoisku Dzień Ukraiński (więcej). W tym dniu na naszym stoisku odbyło się spotkanie miast partnerskich z Polski i Ukrainy, a także podobne spotkanie miast z Ukrainy, Polski i Francji. Uczestniczył w nim m.in. sekretarz generalny Rady Gmin i Regionów Europy. Każdego dnia zaglądali do nas przede wszystkim samorządowcy, ale także politycy (gościliśmy premiera Jerzego Buzka oraz posła do PE Jana Olbrychta), przedstawiciele rządu, organizacji biznesowych i świata nauki.