Zwracamy się do przedstawicieli polskiego rządu o zaapelowanie do Rady Unii Europejskiej o natychmiastowe zaakceptowanie wniosku Ukrainy o przyznanie statusu kandydata do członkostwa w Unii – czytamy w Apelu ZMP.

Mieszkańcy, społeczności lokalne i organizacje obywatelskie polskich miast i wsi objęły opieką i udzielają wciąż bezprecedensowego wsparcia milionom uchodźców wojennych z Ukrainy. Chcemy – w miarę naszych możliwości, wspartych solidarnie przez całą Unie Europejską – zapewnić im warunki godnego życia w Polsce, nie zapominając o rosnących potrzebach naszych braci walczących w Ukrainie o wolność swojej Ojczyzny i całej Europy.

Zwracamy się do przedstawicieli polskiego rządu o zaapelowanie do Rady Unii Europej­skiej o natychmiastowe zaakceptowanie wniosku Ukrainy o przyznanie statusu kandydata do członkostwa w Unii. Parlament Europejski przyjął rezolucję w tej sprawie 1 marca 2022 r. przytłaczająca większością głosów (637 głosów za, 13 prze­ciwnych, 26 wstrzymujących się), wzywając pozostałe unijne instytucje do działań na rzecz przyznania Ukrainie statusu kraju kandydującego w oparciu o art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej.

Zwracamy się do europejskich organizacji samorządowych, których jesteśmy członkami, a także do burmistrzów/merów miast całej Europy o występowanie z podobnym apelem do swoich rządów. To jeden z kluczowych warunków skutecznego wspierania Ukrainy w jej walce o przyszłość naszego kontynentu.

Starogard Gdański, 13 maja 2022 r.

(-) Zygmunt Frankiewicz
PREZES ZWIĄZKU