Związek Miast Polskich wspólnie z Zarządem Województwa Podkarpackiego zaprasza 16 lipca br. na konferencję, która pokaże korzyści, jakie daje samorządom zintegrowane planowanie rozwoju.

Polskie samorządy coraz częściej planują podjęcie prac nad strategiami obejmującymi więcej niż jedną gminę. Wiele miast i miejskich obszarów funkcjonalnych zakłada w najbliższym czasie przystąpienie do opracowywania planów terytorialnych. Jest to konieczne, by móc skorzystać z instrumentów terytorialnych. Takie podejście wynika wprost z wytycznych Komisji Europejskiej, polskiego rządu, a w konsekwencji także polskich regionów.

Aktualnie obowiązujące oraz przygotowywane akty prawne stanowią krok w stronę integracji wymiaru społeczno-gospodarczego i przestrzennego w dokumentach strategicznych, a polityka rozwoju zyskuje bardziej widoczny wymiar terytorialny.

Mamy nadzieję, że konferencja nie tylko uporządkuje naszą wspólną wiedzę o systemie prawnym, ale w sposób praktyczny pozwoli samorządom dotknąć tego trudnego i ciągle jeszcze nierozpoznanego zagadnienia.

Tematyka konferencji jest zatem w sposób szczególny adresowana do tych miast i miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF), które będą lub planują być objęte zintegrowanymi inwestycjami terytorialnymi (ZIT), a także samorządów tworzących obszary funkcjonalne, które planują skorzystać z innych instrumentów terytorialnych (IIT) lub opracować wspólnie strategię ponadlokalną.

Celem konferencji jest przedstawienie i zarekomendowanie standardu zintegrowanego planowania rozwoju, łączącego wymiar strategiczny oraz przestrzenny. Standard taki wypracowywany jest obecnie w ramach Pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego (CWD), tj. projektu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej realizowanego przez Związek Miast Polskich we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi 15 województw. W ramach projektu toczą się prace nad modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej w dwóch partnerstwach, w tym w Partnerstwie Kolbuszowskim.

Czas organizacji konferencji jest sprzyjający także ze względu na dynamicznie prowadzone prace w dwóch resortach, nad rekomendacją metodyki budowania strategii ponadlokalnych i instrumentów terytorialnych (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) oraz reformą planowania przestrzennego (Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii). Udział w konferencji potwierdziła Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Konferencja będzie zatem doskonałą okazją do uzyskania z pierwszej ręki wiedzy na temat tego, jak będą wyglądały planowane zmiany.

Konferencja odbędzie się 16 lipca w Kolbuszowej, w godz. 10.00 – 15.00 oraz będzie transmitowana na Facebooku. 

W załączeniu zaproszenie, program oraz prezentacje prelegentów.

Prosimy o rejestrację poprzez link.

Link do wydarzenia na Facebook'u:
https://www.facebook.com/events/180330007398266

Link do transmisji na żywo na YouTube: