Dobre wiadomości o obniżce cen energii elektrycznej dla samorządów przekazał wiceminister energii, Tadeusz Skobel na spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 29 maja br.

Dobre wiadomości o obniżce cen energii elektrycznej dla samorządów przekazał wiceminister energii, Tadeusz Skobel na spotkaniu KWRiST 29 maja br.
Jak wyjaśniał wiceminister Skobel, przedstawiciele Ministerstwa Energii negocjowali z Komisją Europejską zapisy ustawy i rozporządzenia dotyczącego cen energii elektrycznej w roku 2019 r. Podczas ostatniego spotkania z 27 maja udało się ustalić, że samorządy otrzymają zwrot pieniędzy za pierwsze półrocze br. zapłaconych powyżej stawki z czerwca 2018 r.

Co się udało wynegocjować

Udało się także przekonać Komisję Europejską, by na drugie półrocze br. do stabilizacji cen energii na poziomie 2018 roku były uprawnione: gospodarstwa domowe, mikro- i małe przedsiębiorstwa, a także - jednostki sektora finansów publicznych, a więc również samorządy. Dodatkowo obniżka cen obejmie też szpitale i to niezależnie od ich formy funkcjonowania i struktury właścicielskiej, a więc państwowe i prywatne. Z kolei średnie i duże przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać tzw. pomoc de minimis (czyli wsparcie państwa, które nie musi być zgłaszane do Komisji Europejskiej) do wysokości 200 tysięcy euro w kolejnych 3 latach, czyli 2017-19.
Dr inż. Paweł Koroblowski z resortu energii, referujący rezultaty negocjacji z KE zwrócił uwagę, że nadal obowiązują przepisy ustawy dotyczącej obniżenia akcyzy na energię elektryczną oraz opłaty przejściowej, dzięki czemu rachunki są niższe o 4-5% w br. (w zakresie opłaty za dystrybucję energii). Ponieważ statystyki nie podają danych dotyczących JST, resort energii dokonał analizy jednostkowego przypadku, jakim jest Bydgoska Grupa Zakupowa. Wynika z niej, że w ciągu 18 miesięcy zaoszczędzi ona aż 4,3 mln zł. Można więc przyjąć, że w skali kraju będą to wielomilionowe oszczędności, istotne dla budżetów JST.

Harmonogram prac

Nowelizacja ustawy ma być uchwalona jeszcze w czerwcu, a rozporządzenie wydane w pierwszym tygodniu lipca. Potem samorządy będą mogły składać wnioski o zwrot pieniędzy. Realnie około 20 sierpnia rozpocznie się wypłata pieniędzy za nadpłacone rachunki za prąd za całe pierwsze półrocze br. Samorządy będą składały oświadczenie do firm energetycznych, że są uprawnione do pomocy w ramach stabilizacji cen energii.
- Te dyskusje były trudne, ale udało nam się to załatwić. Na dzień dzisiejszy macie Państwo taki obraz sytuacji: po pierwsze - za cały rok, od 1 stycznia obowiązuje obniżenie akcyzy o 15 zł za każdą megawatogodzinę (…) Po drugie – jeśli w cenie energii elektrycznej mamy około 50% kosztów dystrybucji, to jej obniżenie o 4-5% również obowiązuje. Pozostaje trzeci element – dotyczący samej energii jako towaru, który został przedstawiony wcześniej – podsumował wiceminister Skobel.

Zmiany w Komisji od czerwca

Joachim Brudziński, dotychczasowy Współprzewodniczący Komisji ze strony rządowej pożegnał się z samorządowcami i podziękował im za współpracę, jako że „jego misja na stanowisku szefa resortu dobiegła końca”. Jest jednym z ministrów, którzy w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego zdobyli mandat europosła i wyjeżdżają do Brukseli.
- Mimo różnic i sporów (na szczęście nigdy nie kłótni) udawało nam się wypracować rozwiązania (...) I z mojej strony za to wielkie słowa uznania i podziękowania, bo podchodzimy do siebie z wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem, nawet przy pozostawaniu czasem na przeciwległych biegunach (…) jeżeli chodzi o politykę w rozumieniu tego sporu. W ramach tego gremium udawało nam się wiele spraw ważnych dla mieszkańców, których Państwo reprezentujecie, posuwać do przodu – mówił szef MSWiA, żegnając się ze zgromadzonymi.

Również Współprzewodniczący ze strony samorządowej, Starosta Poznański Jan Grabkowski poinformował, że po raz ostatni współprzewodniczy obradom. Od czerwca zastąpi go – zgodnie z ustaleniami samorządowców – Krzysztof Żuk, Prezydent Lublina, który z ramienia Unii Metropolii Polskich przez najbliższych 10 miesięcy będzie współprowadził Komisję Wspólną.

hh