Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych działający w ramach KWRiST szuka sposobów rekompensaty ubytku dochodów własnych JST wynikających m.in. z programu „Polski Ład”.

W wyniku prac specjalnego zespołu ds. Krajowego Planu Odbudowy, powołanego przez KWRiST - który zwrócił uwagę na pogarszającą się w wyniku działań rządu sytuację finansową JST - odbyło się dodatkowe spotkanie Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych. Strona samorządowa podkreślała, że w związku z trudną sytuacją, część samorządów nie będzie mogła realizować inwestycji, w tym z KPO ze względu na brak środków na wkład własny. Elementem gwałtownie pogarszającym tę sytuację są propozycje zawarte w programie „Polski Ład”, które - zmniejszając obciążenia fiskalne obywateli - uderzają jednocześnie w dochody własne JST.

Zespół ustalił, że prace nad rekompensatą ubytku dochodów JST z tego tytułu będą przebiegały dwutorowo. Na początek należy przygotować rozwiązania proste i szybkie do wdrożenia, a prace wymagające dłuższych analiz i dyskusji będą trwały równolegle.

Przedstawiciele strony samorządowej zaproponowali zwiększenie udziału JST w podatku dochodowym PIT – z podziałem na poszczególne kategorie JST – jako rekompensatę ubytków z „Nowego Ładu”. Przypomnieli także wypracowaną już w 2015 roku (i zaktualizowaną) propozycję podziału podatku PIT na część krajową oraz część komunalną, która byłaby odporna na zmiany ustawowe. To te zmiany bowiem powodują największe ubytki w budżetach samorządowych z tytułu podatku PIT. 

Szybko mogą też zostać wdrożone zmiany reguł fiskalnych wynikających z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych na kolejne 2 lata, by umożliwić prorozwojowe działania JST – jak zapewniał wiceminister finansów, Sebastian Skuza, pełniący funkcję współprzewodniczącego Zespołu ze strony rządowej.

Proponowane przez rząd rozwiązania wymagające dłuższych uzgodnień i zmian legislacyjnych dotyczące wprowadzenia tzw. pakietu stabilizującego, w tym nowej ustawy o dochodach JST czy subwencji inwestycyjnej (rozwojowej) będą również kontynuowane. Zdaniem wiceministra Skuzy jest szansa na szybkie, równoległe ich wprowadzenie w życie.

Kolejne spotkanie Zespołu w tej kwestii odbędzie się prawdopodobnie w drugim tygodniu czerwca br., po uzyskaniu przez resort finansów danych dotyczących ubytku dochodów JST w podatku PIT w związku z programem „Polski Ład”.

(hh)