W Lublinie stanęło okno z widokiem na Wilno, a w Wilnie – z widokiem na Lublin. Polacy machają Litwinom, a Litwini Polakom. Wszystko odbywa się w ramach międzynarodowego projektu „Portal”.

Miasto Lublin we współpracy z Urzędem Miasta Wilna i litewską Fundacją Benediktas Gylys oraz Ośrodkiem Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” realizują międzynarodowy projekt pod nazwą „Portal”. Instalacja poprzez kamery i duży okrągły ekran przekazuje za pośrednictwem łącza internetowego obraz między Lublinem i Wilnem. Główną ideą tej inicjatywy było stworzenie platformy komunikacji dla przechodniów, ale również dla instytucji i organizacji.

Projekt pozwala nam na wzajemną obserwację oraz nawiązanie kontaktu w czasie rzeczywistym między Lublinem a Wilnem. Jest miejscem zjednoczenia się miast, zachęca do poznawania nowych ludzi i kultur, a także jest miejscem dialogu i komunikacji, przez co stajemy się sobie bliżsi. Portal daje możliwość pokazania w stolicy Litwy lubelskich projektów oraz interaktywnych działań po obydwu stronach – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. kultury, sportu i partycypacji.

Głównym elementem projektu jest betonowy obiekt, przypominający wirtualne drzwi, który umieszczony jest na Placu Litewskim. Portal, jak wskazuje sama nazwa, jest swoistą przepustką do podróży w czasie, do miasta przyszłości. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii poprzez wizualny most mieszkańcy obydwu miast będą mogli doświadczyć wyjątkowego uczucia, zwanego "overview effect" – doznania, którego do tej pory mogli zaznać tylko astronauci przy pierwszym spojrzeniu na Ziemię z kosmosu, powodującego radykalną zmianę w samoświadomości i wyzwalającego poczucie wspólnoty.

Portal pozostanie w przestrzeni Lublina do sierpnia.