Zachęcamy miasta do zapoznania się z załączoną listą i rozważenia możliwości nawiązania partnerstwa z jednym z ukraińskich samorządów, proszących o wsparcie.

Po II wojnie światowej w Europie zapoczątkowana została idea tworzenia partnerstw miast. Powstała w tym procesie sieć miast partnerskich okazała się jednym z najskuteczniejszych narzędzi wsparcia dla ogarniętej wojną - po napaści Rosji - Ukrainy, co podkreślali uczestnicy Forum Solidarności Lokalnej Polska – Ukraina. Więcej o tym wydarzeniu TUTAJ.

Podczas czerwcowego wydarzenia rozmawiano o możliwości pomocy ukraińskim partnerom przez polskie samorządy, po wysłuchaniu relacji merów ukraińskich miast i gmin dotkniętych działaniami wojennymi. Nakreślono także perspektywy na przyszłość. Rezultatem tego spotkania jest m.in. lista ukraińskich hromad zainteresowanych utworzeniem nowych partnerstw z polskimi samorządami (w załączeniu). Jak pokazały ostatnie miesiące, to właśnie te bezpośrednie relacje samorząd – samorząd były efektywne i odpowiadały na konkretne potrzeby.

Kontakt w Biurze ZMP zespół ds. współpracy zagranicznej, e-mail: zagranica@zmp.poznan.pl