Związek Miast Polskich zajmuje pierwsze miejsce wśród najskuteczniejszych lobbystów działających w Sejmie. Serwis Jawny Lobbing pokazuje w swoich statystykach, kto ma wpływ na tworzenie prawa w Polsce

Serwis Jawny Lobbing zbudowany został po to, by każdy mógł sprawdzić, kto ma wpływ na tworzenie prawa w Polsce. Zdaniem jego twórców - analityków, dziennikarzy, prawników i programistów - tylko jawność tego procesu buduje zaufanie do władzy i tworzonych przepisów.

W serwisie Jawny Lobbing publikowane są informacje dotąd rozproszone i trudno dostępne. Dane serwisu pochodzą z takich źródeł jak:

  • publikowany przez MSWiA rejestr podmiotów prowadzących zawodową działalność lobbingową,
  • wykaz prac legislacyjnych w Sejmie,
  • stenogramy posiedzeń komisji sejmowych,
  • Rządowe Centrum Legislacji,
  • sprawozdania roczne z kontaktów lobbystów zawodowych z ministerstwami i organami władzy publicznej.

Dane zostały zweryfikowane, uporządkowane i są prezentowane w postaci interaktywnych zestawień i wykresów.

Jeden z wykresów prezentowanych w serwisie - „Top 6 lobbystów w Sejmie” – pokazuje lobbystów, dla których odnotowano najwięcej obecności na posiedzeniach komisji sejmowych. Na pierwszym miejscu w tym zestawieniu uplasował się Związek Miast Polskich. Na kolejnych miejscach jest Krajowa Rada Izb Rolniczych i Konfederacja Lewiatan.