Centrum analityczne Polityka Insight, Unia Metropolii Polskich i Związek Miast Polskich uruchamiają PI Cities, bezpłatny newsletter dotyczący tematyki miejskiej. Zespół analityków będzie relacjonował Światowe Forum Miejskie (WUF).

W specjalnie stworzonym serwisie znajdą się:

  • relacje z najważniejszych debat,
  • sylwetki kluczowych postaci uczestniczących w Forum,
  • podsumowania kuluarowych dyskusji,
  • analizy istotnych dla samorządów pomysłów,
  • zapowiedzi istotnych wydarzeń z kolejnych dni.


Newsletter publikowany będzie codziennie od 24 czerwca do 1 lipca, w języku polskim i angielskim.

Już od 10 czerwca w serwisie znajdą się artykuły przygotowane przez zaproszonych ekspertów, samorządowców oraz analityków Polityki Insight.

Serdecznie zapraszamy do tej przestrzeni – nawet nie będąc na miejscu w Katowicach będą mogli Państwo poczuć się jakby uczestniczyli w tym ważnym wydarzeniu dla miast i samorządów.

Do bezpłatnego newslettera PI Cities można dopisać się tu: https://www.politykainsight.pl/pi-cities

Do zobaczenia!

***

New urban newsletter launches

The analytical center Polityka Insight, the Union of Polish Metropolises and Association of Polish Cities  are launching PI Cities, a free newsletter on urban issues. A team of analysts will report on the World Urban Forum, which will be held June 26-30 in Katowice.

The specially created service will include:

  • reports from the most important debates,
  • profiles of key figures participating in the Forum,
  • summaries of backstage discussions,
  • analyses of important ideas for local governments,
  • announcements of important events of the following days.


The newsletter will be published daily from June 24th to July 1st in Polish and English.

From 10 June, the service will include articles prepared by invited experts, local government officials and Polityka Insight analysts.

We invite you to this space - even without being in Katowice you will be able to feel as if you are participating in this important event for cities and local governments.

You can sign up for the free PI Cities newsletter here: https://www.politykainsight.pl/pi-cities

See you there!