Raport przygotowany przez United Nations Association Poland w przystępny sposób pokazuje, jak samorządy w Polsce działają na rzecz realizacji Agendy 2030. Wzięło w nim udział 18 miast.

Jednym z głównych obszarów działań United Nations Association Poland (UNAP) jest współpraca z jednostkami administracji publicznej i samorządami na rzecz wdrażania siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Kluczową rolę w tym procesie mają do odegrania miasta i z tego powodu UNAP dużo uwagi przywiązuje do Celu 11 tj. „zrównoważone miasta i społeczności" w swoich działaniach. Od czerwca 2019 r. nawiązano bliską współpracę z samorządami w ramach programu „Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju”. Jej efektem był szereg otwartych debat z udziałem samorządowców i mieszkańców w kilkunastu różnych miastach, organizacja gry miejskiej, zajęcia w szkołach oraz szereg innych aktywności edukacyjnych. 

Końcowym etapem tego projektu jest raport „Zrównoważony rozwój miast w Polsce - od teorii do praktyki" (w załączeniu), w którym w przystępny sposób pokazano jak samorządy w Polsce działają na rzecz realizacji Agendy 2030. W raporcie udział wzięło 18 miast z 11 województw.

Raport został objęty patronatem Związku Miast Polskich, a także: Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Global Compact Network Poland, Centrum UNEP/GRID Warszawa. Kongresu Ruchów Miejskich, , URBNews.pl, Projektów Miejskich, Stowarzyszenia BoMiasto oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich.