O rozwiązaniach dotyczących edukacji, ochrony zdrowia, rynku pracy i polityki społecznej dyskutowali członkowie Zespołu 4 maja. Zdecydowali, że kolejne spotkania w mniejszym gronie będą dotyczyć poszczególnych obszarów tematycznych.

„Stanowcze propozycje” dotyczące rozwiązywania przede wszystkim bieżących problemów dotyczących ochrony zdrowia, edukacji, rynku pracy i polityki społecznej przedstawili członkowie Zespołu ze strony samorządowej. Powinny one się znaleźć w kolejnej nowelizacji tzw. specustawy pomocowej, która ma być omawiana przez parlament w trzeciej dekadzie maja br.

Prezydent Sopotu Jacek Karnowski, współprzewodniczący Zespołu ze strony samorządowej domagał się oprócz omawiania aktualnych kwestii, wspólnego przygotowania długofalowej polityki migracyjnej.

Edukacja - czas na decyzje
W kwestii edukacji strona samorządowa oczekuje konkretnych działań, np. większego wsparcia w organizacji i dofinasowaniu kształcenia uczniów w systemie ukraińskim, decyzji dotyczących egzaminów ósmoklasistów, a także w sprawie organizacji tzw. punktów przedszkolnych (w których ukraińskie opiekunki opiekowałyby się dziećmi z Ukrainy, by ich matki mogły pójść do pracy). Po raz kolejny samorządowcy uzyskali zapewnienie, że projekt poselski dotyczący zmiany statusu szkół niepublicznych na publiczne oraz zawierający niekorzystne rozwiązania dotyczące kształcenia dorosłych nie powinien być obecnie procedowany.

Więcej osób w systemie ochrony zdrowia, potrzeba więcej pieniędzy
Marszałek województwa lubuskiego, Elżbieta Polak domagała się m.in. dodatkowych pieniędzy dla szpitali. Mimo napływu ogromnej liczby uchodźców umowy ryczałtowe nie zostały zmienione, a szpitale wykonują dużo świadczeń dla nich. W związku z tym strona samorządowa domaga się zmiany modelu świadczeń, bo przy dzisiejszych rozwiązaniach samorządy znów zmuszeni są dopłacać do systemu.

Bez języka ani rusz

W kwestii rynku pracy samorządowcy przekonywali minister Marlenę Maląg, minister rodziny i polityk społecznej, że kluczowym elementem dla uchodźców jest nauka języka polskiego – bez znajomości języka trudno im znaleźć pracę. Samorządy wojewódzkie próbują w miarę możliwości przesuwać środki na to zadanie z regionalnych programów operacyjnych, ważne jednak, by rząd przekazał na to jak najwięcej pieniędzy z Funduszu Pomocy.

Samorządowcy zgłaszali też różne formy pomocy przedsiębiorcom, by ułatwić im zatrudnianie pracowników z Ukrainy. Sporo postulatów dotyczyło ułatwień w zatrudnianiu ich w systemie ochrony zdrowia.

Kolejne spotkanie Zespołu odbędzie się 16 maja br.

Mocna reprezentacja po obu stronach
W skład Zespołu wchodzi po 6 przedstawicieli strony samorządowej oraz strony rządowej. Współprzewodniczącym strony samorządowej jest Jacek Karnowski, prezydent Sopotu i przedstawiciel Związku Miast Polskich, a członkami:

  • wiceprezydent Warszawy, Renata Kaznowska (Unia Metropolii Polskich)
  • Elżbieta Polak, marszałek województwa lubuskiego (Związek Województw RP)
  • Jan Grabkowski, starosta poznański (Związek Powiatów Polskich),
  • Krzysztof Iwaniuk, wójt Terespola (Związek Gmin Wiejskich),
  • Grzegorz Cichy, burmistrz Proszowic (Unia Miasteczek Polskich)

Po stronie rządowej zespołowi współprzewodniczy Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy, a w skład zespołu zostali powołani:

  • Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej),
  • Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa,
  • Dariusz Piontkowski, wiceminister edukacji i nauki,
  • Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia),
  • Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej

W skład zespołu wchodzi także dwóch sekretarzy Komisji Wspólnej: Marek Wójcik ze strony samorządowej oraz Szymon Wróbel ze strony rządowej.

hh