Dziś odbywa się spotkanie online z ministrem Piotrem Dziadzio, podczas którego resort odniesie się do uwag zgłoszonych przez JST i uzgodni zakres ewentualnych pilnych poprawek do ustawy.

Wypłata dodatku osłonowego to kolejna „mina”, którą będziemy musieli w samorządach rozbrajać. Ustawa nie była konsultowana z KWRiST.

Przy okazji konsultacji aktów wykonawczych do tej ustawy udało się przekonać resort o potrzebie nowelizacji ustawy, przede wszystkim z powodu konieczności zmiany zasad składania i rozpatrywania wniosków (w ostatnich dniach stycznia wpłynie ich do urzędów gmin blisko 8 mln, z terminem rozpatrzenia i wypłacania środków do końca marca) i zapewnienia samorządom odpowiednich środków na wdrażanie ustawy.

Potrzebna jest więc pilna interwencja w tej sprawie.

Umówiliśmy się z Piotrem Dziadzio, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska na procedowanie ewentualnych i pilnych poprawek do ustawy.

Odbędzie się to w 2 etapach.

Pierwszym z nich jest zebranie uwag do ustawy. Prosimy o przesyłanie do resortu oraz Marka Wójcika, sekretarza strony samorządowej KWRiST do wiadomości wszelkich uwag do obecnej treści ustawy oraz propozycji ewentualnych korekt do niej. Prosimy o przekazywanie tych uwag i propozycji do najbliższego piątku (14.01) do godz. 13.00 na adresy: aleksandra.swiderska@klimat.gov.pl
oraz mw@zmp.poznan.pl

Drugi etap to spotkanie online z ministrem Piotrem Dziadzio, które odbędzie się 17 stycznia br. o godzinie 10.00, podczas którego nie tylko resort odniesie się do uwag i propozycji zgłoszonych przez samorządy terytorialne, ale zostanie uzgodniony zakres ewentualnych pilnych poprawek do ustawy. 

Link do tego spotkania - https://klimat.webex.com/klimat/j.php?MTID=m6ffab3b3356b08329c6a011d0773805a

Biuro ZMP