W Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP. Rozmawiano m.in. o tym, jak wspierać uchodźczynie; jakie są cele i założenia Rad Kobiet w polskich miastach i jakie korzyści może przynieść Plan Równości Płci.

Podczas spotkania zorganizowanego w Pałacu Kultury i Nauki przedstawiono również Białą Księgę – 300-stronicowy raport podsumowujący Samorządowy Okrągły Stół – Pomoc Ukrainie. Dokument, który wskazuje problemy związane z brakiem polityki migracyjnej i systemowego wsparcia, ma zostać przekazany prezydentowi Andrzejowi Dudzie. O konkretnych wyzwaniach dla samorządów w tym kontekście mówiła Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka m.st. Warszawy.

– W Polsce nie ma polityki integracyjnej tworzonej przez rząd. Bez polityk migracyjnych samorządy zostaną same – bez środków finansowych i z zadaniami wychodzącymi poza ich kompetencje. Wciąż apelujemy o rozwiązania systemowe, które są potrzebne natychmiast – mówiła Aldona Machnowska-Góra.

Temat wojny w Ukrainie pojawił się również podczas kolejnych części posiedzenia. Przedstawicielki samorządów – m.in. Hrubieszowa – opowiedziały o sytuacji, która zastała ich w pierwszych dniach konfliktu. Jednym z tematów spotkania było także wsparcie dla uchodźczyń oraz coraz większa liczba ukraińskich Romów w Polsce.

Jednym z ważniejszych tematów omawianych na spotkaniu komisji była również idea Miast Praw Człowieka. Związana z tym publikacja(otwiera się w nowej karcie) przedstawia opis dobrych praktyk i wyzwań, z jakimi mierzą lub mierzyły lokalne samorządy. To cenny zbiór inspiracji i rozwiązań wdrażanych w polskich miastach w zakresie praw człowieka, równości i różnorodności. Podczas spotkania w kontekście Miast Praw Człowieka wybrzmiała ważna rola partnerstwa i współpracy między obywatelami a samorządem.

Przedstawicielka Uniwersytetu Warszawskiego, Julia Kubisa, omawiała również Plan Równości Płci dla m.st. Warszawy, a Joanna Talewicz, Prezeska Fundacji W Stronę Dialogu przedstawiła sytuację Romów poszukujących schronienia przed wojna w Ukrainie.

W posiedzeniu Komisji wzięły udział przedstawicielki Rad Kobiet z Ostrowa Wielkopolskiego, Hrubieszowa, Słupska, Dzierżoniowa, Warszawy i Kłodzka. Dyskutowano o realizowanych działaniach , a także o umocowaniu prawnym Rad i ich finansowaniu. W Polsce istnieje ponad 30 Rad Kobiet. 

Kolejne spotkanie zaplanowane jest w Dąbrowie Górniczej (przy okazji WUF Katowice) 27 i 28 czerwca br. 

Przypomnijmy, że Komisja Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich zainaugurowała swoją działalność w lutym 2021 r.