Przedstawiciele ZMP prowadzą aktywne działania lobbingowe na rzecz korzystnych dla JST przepisów dotyczących oświaty, w tym subwencji oświatowej czy wynagrodzeń nauczycielskich.

W załączeniu prezentujemy Państwu ciekawe materiały i informacje MEN - które udało nam się pozyskać dzięki aktywności naszych reprezentantów w różnych gremiach - na temat:

- nowego modelu podziału subwencji oświatowej i wynagradzania nauczycieli;

- KWOTY CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ W 2019 R.;

- art. 8 i art. 35 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;

- innych środków na zadania oświatowe;

- zmiany liczby uczniów niepełnosprawnych;

- podwójnego rocznika w algorytmie podziału subwencji ogólnej w 2019 r.

Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag na adres mailowy - marek.wojcik@zmp.poznan.pl