Szefowa Kancelarii Prezydenta zapowiada inicjatywy legislacyjne głowy państwa, dotyczące samorządu terytorialnego.

Szefowa Kancelarii Prezydenta zapowiada inicjatywy legislacyjne głowy państwa, dotyczące samorządu terytorialnego. Będą to zarówno sprawy uznane za istotne przez zespół analiz systemowych Kancelarii, jak i zaproponowane przez zespół ds. przeglądu prawa samorządowego działający przy Kancelarii, w którego pracach uczestniczą przedstawiciele organizacji samorządowych.