Komisja Wspólna Rządu i Samorządy Terytorialnego 17 lipca br. rozpoczęła się wręczeniem nagród za najlepsze rozprawy doktorskie i prace magisterskie dotyczące samorządu terytorialnego.

Nagrody w XVI edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą pracę magisterską oraz dwie rozprawy doktorskie dotyczące samorządu terytorialnego zostały wręczone podczas Komisji Wspólnej 17 lipca br. Konkurs ogłosił Wolters Kluwer Polska oraz Redakcja „Samorządu Terytorialnego”.
Komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. Huberta Izdebskiego, redaktora naczelnego pisma oceniała prace dotyczące samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji, obronione w 2018 r. Na konkurs nadesłano sześć rozpraw doktorskich oraz siedem prac magisterskich.
Nagrody ufundowały, jak co roku, organizacje wchodzące w skład strony samorządowej KWRiST, w tym Związek Miast Polskich.
Komisja przyznała dwie nagrody za rozprawy doktorskie:
- w wysokości 7.000 zł dla Klaudii Peszat pt. „Proces przedsiębiorczego odkrywania w regionach peryferyjnych Polski w kontekście koncepcji inteligentnej specjalizacji”, której promotorem był prof. nadzw. dr hab. Wojciech Dziemianowicz (Uniwersytet Warszawski)
- oraz wyróżnienie w wysokości 3.500 zł dla Jacka Wałdocha za rozprawę „Zarząd komisaryczny w samorządzie terytorialnym II Rzeczypospolitej (1918–1939). Studium historyczno-prawne”, którego promotorem był prof. zw. dr hab. Tadeusz Maciejewski (Uniwersytet Gdański)
Spośród prac magisterskich jury wybrało i przyznało 3.000 zł nagrody dla Agaty Lizak za pracę „Status prawny parku kulturowego”, której promotorem był prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Czarnik (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Rzeszowska Szkoła Wyższa).