O problemach z finansowaniem zadań oświatowych, w tym z prowadzeniem przedszkoli czy koniecznością dofinansowania niedoszacowanych podwyżek dla nauczycieli z wiceministrami: finansów oraz edukacji rozmawiali przedstawiciele strony samorządowej

Formularz wkrótce

Spotkanie Zespołu ds. monitorowania finansów oświaty 10 maja br. dotyczyło również finansowania dodatkowych zadań oświatowych związanych z napływem do Polski i polskiego systemu oświaty dzieci uchodźców z Ukrainy. Udało się uzgodnić, że strona rządowa w najbliższym czasie przekaże formularz dotyczący przekazywania samorządom środków na te zadania. Jak zapewnił wiceminister finansów, Sebastian Skuza formularz będzie bardzo prosty i ma zawierać dane dotyczące wysokości wydanych przez JST środków na te zadania i dane o środkach przekazanych przez rząd.

Niedofinansowane przedszkola

Ważną kwestią omawianą przez zespół było finansowanie przedszkoli. Wiceprezydent Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz stanowczo dopominała się o przekazanie danych dotyczących finansowania przedszkoli samorządowych. Dziś strona rządowa pokazuje, ile gminy wydają na to zadanie w stosunku do całości ich dochodów. Na kolejne posiedzenie zespołu, które odbędzie się w czerwcu rząd ma pokazać, ile pieniędzy gminy wydały na prowadzenie przedszkoli w stosunku do środków, które otrzymały z budżetu państwa. Dane te miały zostać przedstawione na majowym posiedzeniu. Już dziś z danych rządowych wynika, że w 2007 roku gminy wydały na wychowanie przedszkolne 4,6 mld zł, a w 2021 roku – już 18 mld zł, a więc czterokrotnie więcej. To pokazuje rosnącą skalę wyzwań, związaną choćby z włączaniem kolejnych grup dzieci - 4- i 3-latków do wychowania przedszkolnego, dla których gminy muszą zapewnić miejsca w swoich placówkach.

- Nie zgadzamy się na narrację prezentowaną przez ministra Sebastiana Skuzę, że mamy świetne wyniki finansowe, rekordowe dochody i nadwyżkę budżetową. Mamy też bowiem rekordowe wydatki i rekordowo dużo dokładamy do oświaty. Dzisiaj dwa elementy dobijają finanse oświatowe: przedszkola i podwyżki wynagrodzeń nauczycieli (konieczne zresztą), które zawsze są niedoszacowane dla samorządów – mówi Marek Wójcik, sekretarz strony samorządowej KWRiST, który współprowadził spotkanie.

Na kolejne spotkanie zespołu minister finansów ma przedstawić stronie samorządowej wstępne dane dotyczące przyszłorocznego budżetu państwa i kwot zaplanowanych w nim na oświatę. Pierwsze przymiarki budżetowe resort finansów robi już w maju, więc na czerwcowym spotkaniu będzie mógł pokazać, czy jest szansa, by kolejny rok był lepszy dla JST.

hh