Prezydent Krzysztof Żuk otrzymał Order Ukrainy „Za Zasługi" przyznawany przez Prezydenta Ukrainy z okazji Dnia Konstytucji. Jest pierwszym polskim prezydentem miasta, który otrzymał to odznaczenie.

W imieniu Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, order wręczył Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy, Dmytro Kuleba. Uroczystość odbyła się w Trybunale Koronnym w Lublinie.

Order Ukrainy „Za Zasługi" III stopnia prezydent Krzysztof Żuk otrzymał za działalność na rzecz pogłębiania współpracy ukraińsko-polskiej. Odznaczenie ustanowione zostało w 1996 r. Do tej pory wyróżnienie otrzymali m.in. Jerzy Kłoczowski, Zbigniew Brzeziński czy Bogdan Borusewicz.

Dzisiejszą uroczystość traktuję nie tylko jako wielki, osobisty zaszczyt, lecz także gest wobec wszystkich mieszkańców naszego miasta, którzy w ostatnich dziesięcioleciach konsekwentnie budowali dobrosąsiedzką współpracę z partnerami z Ukrainy. Lublin jest dziś miejscem codziennych spotkań Polaków i Ukraińców. Wśród mieszkańców coraz liczniejszą grupę stanowią uczniowie, studenci, przedsiębiorcy i pracownicy z Ukrainy. Systematyczną współpracę z partnerami z Ukrainy prowadzi wiele szkół, organizacji pozarządowych oraz wszystkie uniwersytety. Wszystko to jest możliwe dzięki otwartej, partnerskiej współpracy z bratnimi miastami z Ukrainy, wspólnym projektom, spotkaniom i wizytom. Doświadczenie Lublina pokazuje, że polityka międzynarodowa to już nie tylko domena władz centralnych. Coraz większą rolę odgrywają samorządy, a także organizacje pozarządowe, instytucje kultury, szkoły i uniwersytety. Dziękujemy za docenienie naszej samorządowej polityki dobrosąsiedztwa – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Lublin jest miastem partnerskim dla 7 miast w Ukrainie. Są to: Łuck (1996), Ługańsk (1996), Starobielsk (1996), Lwów (2004), Iwano-Frankiwsk (2009), Równe (2013) i Sumy (2013). Z innymi miastami współpraca prowadzona jest na podstawie listu intencyjnego – to 5 miast zaprzyjaźnionych: Winnica (2013), Kamieniec Podolski (2016), Krzywy Róg (2017), Dniepr (2017), Charków (2017).

Jednym z najaktywniejszych obszarów współpracy z ukraińskimi miastami jest kultura. Lublin jest ważnym miejscem działań artystycznych, spotkań oraz dyskusji artystów z Polski i Ukrainy. Wśród licznych przedsięwzięć realizowanych w Lublinie ważne miejsce zajmują festiwale, koncerty, wydarzenia organizowane przez miejskie instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Lubelskie galerie regularnie prezentują ukraińską sztukę współczesną. W ramach projektów kulturalnych koordynowanych przez Miasto Lublin sfinansowano stworzenie i wyposażenie profesjonalnych pracowni miedialab w trzech ukraińskich miastach (Tarnopolu, Iwano-Frankiwsku i Równym).

Od lat Miasto wspiera także lubelskie uczelnie w procesie ich umiędzynarodawiania i pozyskiwania studentów zagranicznych. Lublin wspiera także reformę decentralizacyjną wdrażaną w ukraińskich miastach, realizując szereg projektów i działań dotyczących m.in. planowania strategicznego, budżetów partycypacyjnych i innych narzędzi, tworzenia straży miejskich, biur obsługi mieszkańców, młodzieżowych rad miasta, nowoczesnych rozwiązań energetycznych, miejskiego transportu, promocji miasta, pozyskiwania funduszy europejskich.