Po ponad pół roku intensywnych przygotowań, 16 listopada Miasto Lublin przedstawiło finałową prezentację w konkursie o prestiżowy tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.

Był to już ostatni etap przed wielkim rozstrzygnięciem. Zwycięzcę poznamy 25 listopada. Na podium europejskich miast, obok Lublina znalazły się rosyjski Kazań i rumuńskie Baia Mare. 

- Obecność w finale prestiżowego konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży to ogromne wyróżnienie i potwierdzenie silnej pozycji kulturalnej i turystycznej Lublina. Jesteśmy europejskim miastem, które swoimi pomysłami i programem śmiało konkuruje z innymi metropoliami. Do finałowej trójki miast weszliśmy z wysokimi ocenami od reprezentantów wielu ważnych, europejskich instytucji i organizacji. Mamy szansę zostać Europejską Stolicą Młodzieży i wierzę, że tytuł ten trafi do Lublina – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Celem finałowej, multimedialnej prezentacji było przedstawienie kandydatury Lublina i potencjału organizacyjnego miasta przed panelem ekspertów, ale także otwartości na tworzenie nowej polityki młodzieżowej w mieście. Aplikacja finałowa to efekt kilkumiesięcznych prac, rozmów, wymiany inspiracji i pomysłów zespołu osób, który bardzo mocno zaangażował się w ten ważny projekt.

Aplikacja, którą Miasto Lublin złożyło w konkursie o przyznanie tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży koncentruje się na trzech obszarach: Miasto dla młodzieży, Młodzież dla miasta oraz Młodzież i miasto. Pierwsza kategoria zawiera szeroki zakres działań zaprojektowanych przez Miasto z myślą o młodych mieszkańcach. Drugi obszar opisuje wkład młodzieży w program – projekty i inicjatywy opracowane i wdrożone przez młodych lub organizacje młodzieżowe, z którymi współpracują. Poza tym obejmuje on również wyniki zaangażowania wolontariuszy w przygotowanie i wdrożenie działań Europejskiej Stolicy Młodzieży. Z kolei ostatnia grupa tematyczna obejmuje współpracę i partnerstwo pomiędzy Miastem i jednostkami miejskimi w Lublinie, a młodzieżą, organizacjami młodzieżowymi i innymi zainteresowanymi stronami w zakresie opracowywania i wdrażania wspólnych przedsięwzięć.